برنامه هفتگي مركز آموزش ضمن خدمت از شنبه مورخ 98/04/29 لغايت پنجشنبه مورخ 98/05/03

به اطلاع همکاران محترم می رساند برنامه اجرايي دوره های آموزشي مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان به شرح لینک ذيل از روز شنبه مورخ 98/04/29 لغايت پنجشنبه 98/05/03 اعلام می گردد.
۱۳۹۸/۰۴/۳۰
به اطلاع همکاران محترم می رساند برنامه اجرايي دوره های آموزشي مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان به شرح لینک ذيل از روز شنبه مورخ 98/04/29 لغايت پنجشنبه  98/05/03 اعلام می گردد.
 

رديف

نام دوره

نام استاد

تاريخ شروع

زمان برگزاري

محل برگزاري

مدت دوره(ساعت)

روز

ساعت

1

دوره آموزشي آشنايي با Excel

آقاي ملازاده

98/03/25

شنبه و يك شنبه

15:30 الي 17:30

كوهسنگي 6

24

 2

دوره آموزشي آشنايي با Word

آقاي ملازاده

98/03/25

شنبه و يك شنبه

17:30 الي 19:30

كوهسنگي 6

24

3

دوره آموزشي آشنايي با اينديزاين

آقاي كنه ويسي

98/03/23

پنج شنبه

16 الي 18

كوهسنگي 6

24

 4

دوره آموزشي اوراكل

آقاي يوسف زاده

98/05/01

سه شنبه وچهارشنبه و پنجشنبه

15الي17

مركزICT

6

 5

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي

آقاي دارچيي

98/02/25

شنبه و سه شنبه

16 الي 19

كوهسنگي 6

30

6

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي

آقاي رضايي

98/04/26

شنبه و چهارشنبه

16 الي 19

مقبره شيخ محمد عارف

30

7

دوره آموزشي ايمني در محيط كار

آقاي استيري

98/04/05

چهارشنبه ها

15 الي 17

شركت مسكن و عمران

30

 8

دوره آموزشي نرم افزار ويزيو

آقاي عشق پور

98/04/12

چهارشنبه

16 الي 18

مديريت توسعه

6

 9

دوره آموزشي نظام حقوق و دستمزد

آقاي شيردل

98/04/23

يك شنبه سه شنبه

16 الي 20

كوهسنگي6

16

 10

دوره آموزشي ايمني و اطفا حريق

آقاي خردمند

98/04/24

شنبه دوشنبه

16 الي 20

كوهسنگي 6

8

 11

دوره آموزشي گزارش نويسي

آقاي رحيميان

98/04/24

روز هاي زوج

17 الي 20

كوهسنگي6

20

 12

دوره آموزشي اصول و تنظيم قراردادها

آقاي حسيني

98/04/24

دوشنبه چهارشنبه

16 الي 20

كوهسنگي 6

20

13

 وبينار HSE

 آقاي خردمند

98/04/24

روزهاي زوج

16 الي 17

سامانه كلاس هاي آنلاين

16

 14

وبينار Word

آقاي يوسف آبادي

98/04/24

روزهاي زوج

14:30 الي 15:30

سامانه كلاس هاي آنلاين

12

 15

دوره آموزش اكسل مقدماتي كد  1 موسسه به نشر

آقاي فيض آبادي

98/04/08

شنبه

16 الي 20

مركز علمي كاربردي

24

16

دوره آموزش اكسل مقدماتي كد  2 موسسه به نشر

آقاي فيض آبادي

98/04/09

يك شنبه

16 الي 20

مركز علمي كاربردي

24

 17

دوره آموزش اكسل مقدماتي كد 3موسسه به نشر

آقاي فيض آبادي

98/04/10

دو شنبه

16 الي 20

مركز علمي كاربردي

24

 18

دوره آموزش اكسل مقدماتي كد 4موسسه به نشر

آقاي فيض آبادي

98/04/11

سه شنبه

16 الي 20

مركز علمي كاربردي

24

19

دوره آموزش اكسل مقدماتي كد 5موسسه به نشر

خانم تريك

98/04/11

سه شنبه

16 الي 20

كوهسنگي 6

24

20

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 1

خانم علمي مهر

98/01/24

شنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

 21

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 2

خانم مشرف

98/01/24

يكشنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

 22

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 3

خانم كرماني

98/01/24

دوشنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

 23

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 4

خانم ميراب نژاد

98/01/24

سه شنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

 24

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 5

خانم علمي مهر

98/01/24

چهارشنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

 25

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 6

خانم نيايي

98/01/24

پنج شنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

26

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 7

خانم علمي مهر

98/01/24

شنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

 27

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 8

خانم مشرف

98/01/24

يك شنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

 28

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 9

خانم كرماني

98/01/24

دوشنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

 29

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 10

خانم ميراب نژاد

98/01/24

سه شنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

 30

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 11

خانم علمي مهر

98/01/24

چهارشنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

 31

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 12

خانم نيايي

98/01/24

پنج شنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

 32

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 1

خانم بافقي

98/01/24

شنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

 33

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 2

خانم سواعدي

98/01/24

يك شنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

 34

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 3

خانم هراتي

98/01/24

دوشنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

35

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 4

خانم سواعدي

98/01/24

سه شنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

 36

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 5

خانم سخاوتي

98/01/24

چهارشنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

 37

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 6

خانم سواعدي

98/01/24

پنج شنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

38

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 7

خانم بافقي

98/01/24

شنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

 39

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 8

خانم سواعدي

98/01/24

يك شنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

 40

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 9

خانم هراتي

98/01/24

دوشنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

 41

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 10

خانم سواعدي

98/01/24

سه شنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

 42

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 11

خانم سخاوتي

98/01/24

چهارشنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

43

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 12

خانم سواعدي

98/01/24

پنج شنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

44

دوره آموزشي اخلاق اسلامي(سازمان مركزي)

حجت الاسلام امين نيا

98/04/20

پنجشنبه

7الي8

سازمان مركزي

1

 45

دوره آموزشي اخلاق اسلامي (رواق كوثر)

حجت الاسلام امين نيا

98/04/18

سه شنبه

7الي8

رواق كوثر

1

46

دوره آموزشي اخلاق اسلامي (معاونت املاك و اراضي)

حجت السلام ايزدخواه

98/04/17

دوشنبه

7الي8

معاونت املاك و اراضي

1

47

دوره آموزشي اخلاق اسلامي (موسسه تربيت بدني)

حجت الاسلام روحاني نژاد

98/04/19

چهارشنبه

7الي8

 نمازخانه تربيت بدني

1

48

دوره آموزشي اخلاق اسلامي(ويژه كاركنان موسسه سازمان اقتصادي)

حجت الاسلام امين نيا

 98/04/15

شنبه

7الي8

ساختمان سازمان اقتصادي

1

 49

دوره آموزشي فرهنگي مطالعه

آقاي دكتر احساني

98/04/29

شنبه

8 الي 12

سازمان كتابخانه ها

4

 50

نگارشي بر رويدادهاي موزه

آقاي دكتر شاهرودي

98/05/02

چهارشنبه

8الي 10

موزه مركزي

2

51

 سه شنبه هاي فرهنگي (رونمايي و معرفي 3200سند و طرح پژوهشي مسجد گوهرشاد

 

98/04/25

سه شنبه

10تا12

موزه قرآن

 2

52

سمينار علمي آموزشي سلامت روان بانوان در محيط كار

سه شنبه

98/05/01

سه شنبه

10الي12

بنياد پژوهشها

2

53

دوره آموزشي سياق نوين

چهارشنبه

98/05/02

چهار شنبه

10الي12

گلستان

2

54

تكميل فرم هاي اظهارنامه مالياتي

سه شنبه

98/05/01

سه شنبه

16الي19

كوهسنگي 6

3

ارسال نظر:

متن ساده

HTML محدود