برنامه هفتگي مركز آموزش ضمن خدمت از شنبه مورخ 98/04/09لغايت پنجشنبه مورخ 98/04/13

به اطلاع همکاران محترم می رساند برنامه اجرايي دوره های آموزشي مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان به شرح لینک ذيل از روز شنبه مورخ 98/04/09 لغايت پنجشنبه 98/04/13 اعلام می گردد.
۱۳۹۸/۰۴/۱۰
به اطلاع همکاران محترم می رساند برنامه اجرايي دوره های آموزشي مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان به شرح لینک ذيل از روز شنبه مورخ 98/04/09 لغايت پنجشنبه  98/04/13 اعلام می گردد.

رديف

نام دوره

نام استاد

تاريخ شروع

زمان برگزاري

محل برگزاري

مدت دوره(ساعت)

روز

ساعت

1

دوره آموزشي آشنايي با Excel

آقاي ملازاده

98/03/20

دو شنبه و چهارشنبه

15:30 الي 17:30

كوهسنگي 6

24

2

دوره آموزشي آشنايي با Word

آقاي ملازاده

98/03/20

دوشنبه و چهارشنبه

17:30 الي 19:30

كوهسنگي 6

24

3

دوره آموزشي آشنايي با Excel

آقاي ملازاده

98/03/25

شنبه و يك شنبه

15:30 الي 17:30

كوهسنگي 6

24

 4

دوره آموزشي آشنايي با Word

آقاي ملازاده

98/03/25

شنبه و يك شنبه

17:30 الي 19:30

كوهسنگي 6

24

5

دوره آموزشي آشنايي با اينديزاين

آقاي كنه ويسي

98/03/23

پنج شنبه

16 الي 18

كوهسنگي 6

24

6

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي

آقاي محسني

98/02/29

 شنبه و چهار شنبه

16 الي 18

مقبره شيخ محمد عارف

30

 7

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي

آقاي دارچيي

98/02/25

شنبه و سه شنبه

16 الي 19

كوهسنگي 6

30

8

دوره آموزشي قوانين و مقررات اراضي شهري

آقاي محمودي

98/03/26

يك شنبه و سه شنبه

16 الي 20

كوهسنگي6

30

 9

دوره آموزشي احكام وقف و نذر

حجت الاسلام والمسلمين رجايي

98/03/26

يك شنبه و سه شنبه

16 الي 20

كوهسنگي6

20

 10

دوره آموزشي اصول بازاريابي

آقاي آقاجاني

98/03/22

دو شنبه و چهارشنبه

16 الي 20

كوهسنگي6

20

 11

دوره آموزشي حرم شناسي

آقاي نقدي

98/03/23

پنج شنبه

16 الي 20

كوهسنگي 6

12

 12

دوره هاي ايمني در محيط كار

آقاي چگني

9803/28

ايام هفته

8 الي 12

شركت شهاب خودرو

20

13

دوره آموزشي ايمني در محيط كار

آقاي استيري

98/04/05

چهارشنبه ها

15 الي 17

شركت مسكن و عمران

30

 14

دوره آموزشي اصول و فنون مذاكره

آقاي آقاجاني

98/03/30

سه شنبه و پنج شنبه

16 الي 19

كوهسنگي 6

20

15

دوره آموزشي احكام وقف و نذر

آقاي رجايي

98/04/09

يك شنبه چهارشنبه

 13 الي 14

 مركز وقف و نذر

2

 16

دوره آموزشي احكام وقف و نذر

آقاي رجايي

98/04/11

سه شنبه

7 الي 8

مديريت زائرين غير ايراني

1

 17

دوره آموزشي آتش  نشاني و ايمني زميني

آقاي طبسي

98/04/10

دوشنبه و سه شنبه

8 الي 16

منطقه ويژه سرخس

16

18

گردهمايي فصلي آموزشي گزينشگران آستان قدس

اساتيد دوره

98/04/10

دوشنبه

15 الي 17

گلستان

4

 19

سمينار اصول طراحي و مديريت قراردادهاي عمراني

آقاي رسولي

98/04/11

سه شنبه

9 الي 17

سالن اجتماعات شهيد اكبري

8

 20

دوره آموزشي مجازي قوانين حقوقي املاك و اراضي موقوفه

آقاي ندافيان

98/03/18

يك شنبه

17 الي 19

سامانه كلاسهاي آنلاين

30

 21

دوره آموزشي مجازي امور ثبتي سطح يك

آقاي زبردست

98/03/21

سه شنبه

16 الي 18

سامانه كلاسهاي آنلاين

30

22

دوره آموزشي مجازي روانشناسي و تكريم ارباب رجوع

آقاي افقهي

98/03/29

شنبه و چهارشنبه

17 الي 19

سامانه كلاسهاي آنلاين

6

23

دوره آموزشي مجازي كار تيمي

آقاي ثابت

98/04/03

دوشنبه سه شنبه پنجشنبه

14 الي 16

سامانه كلاسهاي آنلاين

8

 24

دوره آموزشي مجازي نظام آراستگي

آقاي ثابت

98/04/11

سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

14 الي 16

سامانه كلاسهاي آنلاين

8

 25

دوره آموزشي مجازي پاورپوينت

 

98/04/10

روزهاي زوج

16 الي 17

سامانه كلاس هاي آنلاين

8

 26

دوره آموزشي مجازي اصول گزارش نويسي

آقاي عماد

98/04/10

دوشنبه سه شنبه

14 الي 16

سامانه كلاس هاي آنلاين

8

 27

دوره آموزش مجازي احكام وقف و نذر

آقاي رجايي

98/04/10

دوشنبه

7 الي 8

سامانه كلاس هاي آنلاين

8

 28

دوره آموزش اكسل مقدماتي كد  1 موسسه به نشر

آقاي فيض آبادي

98/04/08

شنبه

16 الي 20

مركز علمي كاربردي

24

 29

دوره آموزش اكسل مقدماتي كد  2 موسسه به نشر

آقاي فيض آبادي

98/04/09

يك شنبه

16 الي 20

مركز علمي كاربردي

24

 31

دوره آموزش اكسل مقدماتي كد 3موسسه به نشر

آقاي فيض آبادي

98/04/10

دو شنبه

16 الي 20

مركز علمي كاربردي

24

 31

دوره آموزش اكسل مقدماتي كد 4موسسه به نشر

آقاي فيض آبادي

98/04/11

سه شنبه

16 الي 20

مركز علمي كاربردي

24

 32

دوره آموزش اكسل مقدماتي كد 5موسسه به نشر

خانم تريك

98/04/11

سه شنبه

16 الي 20

كوهسنگي 6

24

 33

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 1

خانم علمي مهر

98/01/24

شنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

 34

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 2

خانم مشرف

98/01/24

يكشنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

 35

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 3

خانم كرماني

98/01/24

دوشنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

 36

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 4

خانم ميراب نژاد

98/01/24

سه شنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

 37

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 5

خانم علمي مهر

98/01/24

چهارشنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

 38

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 6

خانم نيايي

98/01/24

پنج شنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

 39

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 7

خانم علمي مهر

98/01/24

شنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

 40

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 8

خانم مشرف

98/01/24

يك شنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

 41

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 9

خانم كرماني

98/01/24

دوشنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

 42

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 10

خانم ميراب نژاد

98/01/24

سه شنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

 43

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 11

خانم علمي مهر

98/01/24

چهارشنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

 44

دوره آموزشي مكالمه زبان انگليسي كد 12

خانم نيايي

98/01/24

پنج شنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

 45

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 1

خانم بافقي

98/01/24

شنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

 46

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 2

خانم سواعدي

98/01/24

يك شنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

 47

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 3

خانم هراتي

98/01/24

دوشنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

 48

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 4

خانم سواعدي

98/01/24

سه شنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

 49

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 5

خانم سخاوتي

98/01/24

چهارشنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

 50

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 6

خانم سواعدي

98/01/24

پنج شنبه

8 الي10

كوهسنگي 6

40

51

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 7

خانم بافقي

98/01/24

شنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

 52

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 8

خانم سواعدي

98/01/24

يك شنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

 53

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 9

خانم هراتي

98/01/24

دوشنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

 54

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 10

خانم سواعدي

98/01/24

سه شنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

 55

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 11

خانم سخاوتي

98/01/24

چهارشنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

 56

دوره آموزشي مكالمه زبان عربي كد 12

خانم سواعدي

98/01/24

پنج شنبه

10 الي12

كوهسنگي 6

40

57

دوره آموزشي اخلاق اسلامي(سازمان مركزي)

حجت الاسلام امين نيا

98/04/13

پنجشنبه

7الي8

سازمان مركزي

1

 58

دوره آموزشي اخلاق اسلامي (رواق كوثر)

حجت الاسلام امين نيا

98/04/11

سه شنبه

7الي8

رواق كوثر

1

59

دوره آموزشي اخلاق اسلامي (معاونت املاك و اراضي)

حجت السلام ايزدخواه

98/04/10

دوشنبه

7الي8

معاونت املاك و اراضي

1

60

دوره آموزشي اخلاق اسلامي (موسسه تربيت بدني)

حجت الاسلام روحاني نژاد

98/04/12

چهارشنبه

7الي8

 نمازخانه تربيت بدني

1

61

دوره آموزشي اخلاق اسلامي(ويژه كاركنان موسسه سازمان اقتصادي)

حجت الاسلام امين نيا

 

شنبه

7الي8

ساختمان سازمان اقتصادي

1

ارسال نظر:

متن ساده

HTML محدود