لیست اسامی نیروهای موسسه تامین و پشتیبانی رضوی جهت معرفی به مجتمع آبی(آبان 98)

به اطلاع نیروهای موسسه تامین و پشتیبانی رضوی می رساند جهت آگاهی از اسامی معرفی شده طی نامه 325860 در تاریخ 11 آبان ماه 98 به مجتمع آبی موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی، می توانند به جدول زیر مراجعه نمایند.
۱۳۹۸/۰۸/۱۲

به اطلاع نیروهای موسسه تامین و پشتیبانی رضوی می رساند جهت آگاهی از اسامی معرفی شده طی نامه 325860 در تاریخ 11 آبان ماه 98  به مجتمع آبی موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی، می توانند به جدول زیر مراجعه نمایند.
جهت مشاهده لیست افراد معرفی شده در مهر ماه 1398 بر روی لینک کلیک نمایید.
 

شماره پرسنلی نام نام خانوادگی
880727 رسول شاهپوريان
881127 محمد مشايخي
880727 عرفان شاهپوريان
880727 فاطمه محمد حسيني فدافن
881127 مليحه خبازان پائيني خياباني
880727 ابوالفضل شاهپوريان
880686 عليرضا موذن آغويه
880686 مليکا مؤذن آغويه
880686 محتشم مؤذن آغويه
880686 تکتم قندري
880153 مجتبی شایسته
880153 مرضیه ذاکری یوسف آباد
880153 محمد جواد شایسته
880153 ابولفضل شایسته
880153 امیرحسین شایسته
880221 وحید علیپور
880221 امیررضا علیپور
880221 فائزه نوروزی
880074 مجتبی حسینی
880074 نجمه عباسی فر
880160 رضا جوان
880160 وجیه جوان
880160 باران جوان
880006 سيد جواد حسيني
880091 علي شهنواز
880091 نازنين زهرا شهنواز
880091 زهرا عقيق چي
881286 شهريار عابديان
881286 زينب پودينه
881286 فاطمه زهرا عابديان
881286 شايان عابديان
880502 سیدمحمد حسینی
880502 محبوبه حسن زاده
880502 سیدمحمد مهرداد حسینی
882783 مهدي مينائي قازقان
882769 سعيد حسين زاده
882793 عليرضا عادل پور
882783 اعظم نيائي
882783 محمد مينائي قازقان
882783 علي مينائي قازقان
882783 ابواالفضل مينائي قازقان
882793 فائزه عادل پور
882793 زهرا نيائي
882769 ياسين حسين زاده
882793 امير محمد عادل پور
882769 مهناز جعفر زاده
880757 حسن  علی زاده ماندگار
881426 ابولفضل خسروی
881426 مسلم خسروی
881422 محمدجواد جعفری
881034 زرين هنرمندشورک
881219 محمد براتي
882504 حسين اديبي گنبدجق
880723 مجيد رفيع نژادسلماني
881269 حسن شاهي دشت
881219 اميررضا براتي
881219 محبوبه امام دادي
880723 فاطمه رحماني شمسي
880489 رضا حصاري
880489 بي بي معصومه حصاري
882338 هادي رحيمي
882094 صادق توکلي فارفاني
882082 عفت اميني
882094 محمدرضا توکلي فارفاني
882094 محمدمهدي توکلي فارفاني
882338 عاليه سادات امامي باغستاني
882094 زهرا توسلي فارفاني
880663 محمدياسين تن آسا
880302 حميد ميرزاده
882419 محسن دهقان
881820 علي اصغر تاتاري
882609 سيد محمود موسوي
882506 منوچهر ارزندگي
881883 ابراهيم عبد معبودي
882609 سيد ميلاد موسوي
882609 سيده مهشيد موسوي
881883 محمدحسين عبدمعبودي
882609 آمنه توکل
882506 مريم علي محمدي سعدآبادي
881820 فاطمه  لنگري
880547 سيدمهدي تقي زاده
880547 سيد محمدامين تقي زاده
880547 مهري لطيف
882522 فاطمه علي ميرزائي
881904 آرزو کیفی بجستانی
880399 حميده دهستاني بافقي
880399 بنيامين عليپور
880399 محمدميکائيل عليپور
881904 اعظم فرخي
ارسال نظر:

متن ساده

HTML محدود