كار گروه هاي نُه گانه علمي مركز آموزش تشکیل شد
با هدف ارتقای کیفی آموزش های علمی- مهارتی منابع انسانی سازمان؛

كار گروه هاي نُه گانه علمي مركز آموزش تشکیل شد

كار گروه هاي نُه گانه علمي مركز آموزش ضمن خدمت با هدف هم افزايي در زمينه بهبود و ارتقاي روشهاي آموزشي و توسعه كمي و كيفي آموزش های مهارتی ویژه منابع انساني در سازمان برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۴/۲۹
كار گروه هاي نُه گانه علمي مركز آموزش ضمن خدمت با هدف هم افزايي در زمينه بهبود و ارتقاي روشهاي آموزشي و توسعه كمي و كيفي آموزش های مهارتی ویژه منابع انساني در سازمان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار همكار ، نخستين جلسه كار گروه هاي علمي مركز آموزش ضمن خدمت آستان قدس رضوي در حوزه هاي نُه گانه امور اجتماعي ، موقوفات ، فني و مهندسي ، آموزشي و فرهنگي ، خدمات ، اداري ، مالي و پشتيباني ، بهداشت و سلامت، كشاورزي و دامپروري و فناوري اطلاعات و ارتباطات با هدف هم افزايي و تبادل نظر پيرامون ضرورت تحولات آموزشي و تعيين خط و مشي هاي توسعه آموزش منابع انساني در محل مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان آستان قدس رضوي برگزار گرديد.
در اين جلسه دكتر طباطبايي؛ مدير مركز آموزش آستان قدس رضوي ضمن عرض خيرمقدم به رؤساي كار گروه هاي نُه گانه و تأكيد بر لزوم برنامه ريزي دقيق و علمي در راستاي توسعه آموزش هاي ضمن خدمت، استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاه ها و اساتيد و نخبگان در حوزه ها و دسته هاي مختلف جهت برنامه ريزي آموزشي در آستان قدس رضوي را ضروري دانست و گفت : تجزيه و تحليل سرفصل هاي آموزشي و نيز ايجاد انگيزه هاي آموزشي در آستان قدس رضوي بسيار مهم است كه در اين زمينه انتخاب اساتيد نخبه و كارآمد و استفاده از ظرفيت هاي علمي آنها مي تواند سهم به سزايي در ارتقاي سطح دانش كاركنان و مديران داشته باشد.

شور و نشاط يادگيري در سازمان
مهندس مرواريد؛ رئيس كار گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادامه ضمن تأكيد بر جایگاه كار گروههاي تخصصي در به روزرساني آموزش هاي مورد نياز كاركنان افزود : براي اثربخشي آموزش ها بايد ضمن تعامل با ساير مراكز آموزشي در زمينه سرفصل ها و اساتيد، تعريف مناسبي از دوره هاي آموزشي متناسب با جايگاه شغلي كاركنان و نيز ايجاد محيط آموزشي و شور و نشاط يادگيري در ذهن فراگيران ارايه كنيم تا بتوانيم ضمن افزايش راندمان كاري به ارتقاي سطح قدرت يادگيري و بهبود مستمر در رفتار سازماني دست پيدا كنيم .

ايجاد انگيزه ؛ مهمترين موضوع در آموزش
در ادامه جلسه آقاي دكتر صدرنيا از اعضاي هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان رئيس كار گروه كشاورزي و دامپروري ، ايجاد انگيزه را مهمترين مسئله در بحث ارتقاي سطح آموزش برشمرد و گفت : با تغيير در روش هاي انتخاب دروس با توجه به ماهيت مشاغل موجود، مي توان انگيزه لازم براي دريافت آموزش هاي مورد نياز را ايجاد كرد و با تعريف و شناسايي شاخص هاي لازم براي دوره هاي آموزشي مي توانيم جهت مسير آينده را تغيير داده و با ارزيابي دوره ها بر روند فعاليت هاي شغلي و ايجاد بهره وري تأثيرگذار باشيم .

لزوم بازنگری در شیوه های آموزشی
دكتر ياراحمدي، رئيس كار گروه اداري مالي و پشتيباني نيز با اشاره به اهميت بحث انگيزش در برگزاري دوره هاي آموزشي بر جايگاه مهم برنامه ريزي عملياتي در سطوح مياني و پيوند ساختار آستان قدس با نظام هاي آموزشي تأكيد كرد و افزود : كميت گرايي آفتي است كه گريبانگیر مراكز آموزشي شده و اثربخشي برنامه هاي آموزشي را تحت تأثير قرار مي دهد . لذا بايد براي بهبود اثربخشي آموزشي در شكل برنامه ريزي و تأكيد بي فايده بر كميت، بازنگري كرده و ضمن تسهيل در فرايند آموزش، از روشهاي نوين آموزشي بهره ببريم . وي همچنين با اشاره به لزوم ايجاد ادبيات مشترك و استاندارد در جلسات كار گروه ها بر تعامل ميان گروهي تأكيد كرد و گفت : بايد سرفصل هاي آموزشي با زبان كاركنان و متناسب با مشاغل موجود در سازمان باز تعريف شود تا بتواند از اثربخشي لازم برخوردار باشد.

استانداردسازي سرفصلها
رئيس كار گروه خدمات هم ضمن مهم خواندن موضوع انگيزش در برنامه هاي آموزشي تغييرات محتوايي و توجه به قالب هاي مدرن در ارايه درس ها و سرفصل ها را گامي بزرگ در تشويق كاركنان به يادگيري برشمرد.
دكتر آقاجاني همچنين گفت : بايد براي اثرگذاري دوره ها ، ضمن تعامل با ساير مراكز آموزشي ، استانداردسازي كرده  و منطبق با سرفصل ها و دروس مصوب شده در وزارت علوم از توانايي هاي اساتيد جوان نيز بهره ببريم.

نقش آموزش در بهداشت و سلامت اداری

با توجه به اهمیت موضوع سلامت روان و بهداشت فردی و محیطی  و تأثیر آن بر حوزه اداری و  محیط کاری، موضوعات مربوط به این حوزه در کارگروه بهداشت و سلامت طرح می شود. دکتر خادمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رئیس کارگروه بهداشت و سلامت در این باره گفت: با توجه به اینکه جامعه هدف ما کارکنان و خادمان هستند و همگی به نوعی با این موضوع مرتبط هستند، باید به دنبال دوره های آموزشی علمی تر و تخصصی تر بود و سرفصل های جدید و نوینی را در این حوزه تعریف کرد تا خلاء های موجود برطرف بشود؛ لذا ما در این کارگروه باید به دنبال طرح جامع اصول کلی سلامت و بهداشت و تأثیرگذاری بر حوزه اداری باشیم.

ضرورت آموزش مدیران ارشد و میانی

در ادامه این جلسه ، آقای پرنده رئیس کارگروه موقوفات با اشاره به اینکه آستان قدس رضوی بزرگترین سازمان موقوفاتی جهان است و منابع مالی آن از وقف و موقوفات تأمین می شود، گفت: فرایند آموزش در این زمینه نیاز به گسترش دارد و باید خانواده بزرگ آستان قدس رضوی در سراسر ایران اسلامی آموزشهای لازم در زمینه آشنایی با فرهنگ و قف و موقوفات را دریافت کنند و قطعا این کار می تواند از بسیاری تصرفات غیر قانونی جلوگیری کرده و مانع اتلاف و از بین رفتن موقوفات شود.
رئیس کارگروه موقوفات همچنین با اشاره به لزوم ایجاد انگیزه های لازم در زمینه آموزش وقف، افزود: آنچه که مهم است آشنایی مدیران و ارتقای سطح دانش آنها در زمینه وقف و موقوفات است و باید فرایندی تعریف بشود که مدیران میانی ، ارشد در مشهد و شهرستانها الزام به دریافت آموزشهای لازم در این زمینه داشته باشند.

خدمت مطلوب در سایه آموزش
در ادامه نخستین جلسه کارگروه های نُه گانه علمی، دکتر استیری رئیس کارگروه فنی و مهندسی آموزش های لازم در زمینه امور فنی را مهم دانست و گفت: آستان قدس رضوی در همه زمینه ها از جمله امور فنی و مهندسی باید پیشگام در ارائه آموزش های مجازی و بروز باشد و تمامی کارکنان لازم است آموزشهای متناسب با شغل خود را ببینند و نسبت به مسائل ایمنی و محیطی آشنا بشوند تا بتونند خدمت مطلوبی ارائه بدهند.

ضرورت نیاز شناسی آموزشی

دکتر حجتی ؛ رئیس کارگروه امور اجتماعی نیز با اشاره به اهمیت نیاز سازی در جامعه هدف و تبدیل آموزش به ارزش، گفت:  در فرایند موفقیت سازمان، نیاز شناسی بر اساس سن، تحصیلات و سابقه فرد بسیار مهم است و باید به جای آموزش به سوی مهارت آموزی پیش برویم و آن را به یک دغدغه تبدیل کنیم تا به عنوان یک ارزش سازمانی تلقی شده و در نهایت اثربخشی آن را در کل سازمان شاهد باشیم.
در پایان این جلسه مرتضی احتشام؛ رئیس اداره برنامه ریزی آموزش ضمن تشکر از همه اعضای کارگروههای علمی نه گانه ، بر لزوم تدوین آیین نامه کارگروهها و توجه به سیاست مهارت آموزی و نیز تدوین نیازهای آموزشی و تلاش برای آموزش مدیران و ایجاد انگیزه  های لازم در جهت ترغیب فراگیران به دریافت آموزشهای متناسب با مشاغل سازمانی تأکید کرد و افزود: انشاءالله در جلسه بعدی با حضور رابطین آموزشی موضوع تشکیل کارگروهها و تعیین دبیر کارگروه پیگیری خواهد شد تا در سایه تعامل بیشتر و برگزاری جلسات منظم کارگروهی شاهد ایجاد تحول در زمینه آموزش در سطوح مختلف آستان قدس رضوی باشیم.

 
ارسال نظر:

متن ساده

HTML محدود