شرح وظایف معاونت اداری و پشتیبانی


« شرح وظایف پست سازمانی »
۱۳۹۲/۰۳/۰۲

« شرح وظایف پست سازمانی »
کد شرح وظایف: 0- (0)2 ش- و - 86
 
سازمان مرکزی آستان قدس رضوی
 
معاونت/دفاتر ستادی:
 
معاونت اداری و پشتیبانی
 
واحد سازمانی:
 معاونت اداری و پشتیبانی
محل جغرافیائی : مشهد
عنوان پست :
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
شماره پست :
 
·  تعیین خط مشی و صدور دستورات به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها.
·  کنترل، نظارت و هدایت لازم به منظور اطمینان از رعایت انضباط مالی و حفظ اعتبارات مصوب.
·  هدایت و نظارت در جهت تهیه و تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستای سند چشم انداز بیست ساله آستان قدس رضوی.
·  نظارت برروند پیش بینی، تهیه تنظیم، ابلاغ و تخصیص بودجه سالانه سازمان مرکزی و مؤسسات مشمول نظام هماهنگ پرداخت آستان قدس رضوی.
·  ساماندهی فعالیتها، تعیین وظایف، حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای مختلف تحت سرپرستی و نظارت بر حسن جریان کلیه امور آنها.
·  صدور دستور لازم در خصوص انجام، دریافتها، پرداختها، استخدام، بازنشستگی، خدمات رفاهی، تامین کالا و خدمات.
·  هدایت و نظارت بر امورمربوط به برنامه و بودجه در جهت تهیه و تدوین طرحها، آمار و اطلاعات و بکارگیری شیوه‌های نوین بودجه ریزی در آستان قدس رضوی.
·  هدایت و نظارت بر امور آموزش ضمن خدمت کارکنان درجهت برنامه‌ریزی و ارائه خدمات آموزشی مطلوب در راستای ارتقاء سطح علمی و فنی کارکنان آستان قدس رضوی.
·  هدایت و نظارت بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری، اصلاح و بهبود سیستمها و روشهای اتوماسیون اداری.
·  نظارت بر تهیه و تدوین‌آئین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌های اجرایی، دستورالعملهای مالی، اداری و پرسنلی پس از تصویب و ابلاغ.
·  نظارت و هدایت در جهت تجمیع و ابلاغ قوانین و مقررات اداری و مالی و نظارت بر اجرای مصوبات کمیته اجرایی نظام هماهنگ پرداخت و شورای اداری و استخدامی آستان قدس رضوی.
·  هماهنگ سازی و نظارت بر اجرای برنامه، طرحها و پروژه‌های مرتبط با رعایت اولویتها در چهارچوب برنامه‌های مصوب.
·  هدایت و برنامه‌ریزی درجهت توسعه تفکرسیستمی و بهبود مستمر، ارتقاء سطح بصیرت،دانش،مهارت و توانمندسازی منابع انسانی.
·  فراهم نمودن زمینه جهت بازنگری در ساختارها، سیستمها، فرایندها، رویه‌ها و روشهای انجام کار با یاری گرفتن ازفنونی چون مهندسی ارزش، مهندسی مجدد، برون سپاری، مدیریت کیفیت و سایر روشهای مبتنی بر مدیریت نوین.
·  ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود مستمر خدمات به طور کارا، مؤثر و مبتنی بر بهره‌وری با تاکید بر استاندارد نمودن فعالیتها و ضابطه‌مند نمودن امور جاری و پرهیز از تصدی‌گری.
·  حفاظت و ارتقاء سلامت محیط کار به منظور نشاط جسمی، فکری روحی و معنوی منابع انسانی.
·  ارزشیابی عملکرد مدیران حوزه معاونت براساس فرم های مربوطه.
·  تهیه گزارشهای لازم از روند انجام امور جهت ارائه به قائم مقامات مافوق.
·  شرکت درجلسات، شوراها، کمیته‌ها و کمسیونهای مربوطه.
·  هماهنگی و همکاری با سایر معاونین.
·  انجام سایر امور محوله از سوی قائم مقام تولیت عظمی.
ارسال نظر:

متن ساده

HTML محدود