توسعه و خدمت رضوی،معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
مقام منیع تولیت عظمی آستان قدس رضوی دفتر تولیت
اداره کل حراست
مرکز توسعه و نظارت بر نذورات و موقوفات
اداره کل نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات
یگان حفاظت
قائم مقام تولیت عظمی دفتر قائم مقام

مرکز گزینش

مرکز امور استان ها

مرکز امور بین المللی

مرکز ارتباطات و رسانه

معاونت عمرانی

معاونت حقوقی

معاونت اداری و پشتیبانی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

معاونت علمی

معاونت محرومیت زدایی

معاونت املاک و اراضی

سازمان اقتصادی رضوی

سازمان فرهنگی رضوی

سازمان حرم مطهر رضوی

موسسه حسابرسی آستان قدس رضوی

موسسه موقوفه خدمات زائر

موسسه موقوفات ملک

سازمان موقوفات استان تهران