آرشیو آلبوم های تصویری
سمینار « اصول و فنون مذاکرات تجاری »
عکاس:ایمان جنتیتاریخ بارگذاری: 1396/4/20 سه‌شنبه
سمینار «اقتصاد مقاومتی، مبانی، الزامات و الگوی عملی»
عکاس:احمد حسنیتاریخ بارگذاری: 1396/2/13 چهارشنبه
سمینار علمی-آموزشی « پیشگیری و کنترل بیماری های شایع »
عکاس:مهدی خاوریتاریخ بارگذاری: 1395/11/26 سه‌شنبه
سمینار« تجزیه و تحلیل صورتهای مالی»
عکاس:تاریخ بارگذاری: 1395/11/9 شنبه
سمینار «جریان­ شناسی فکری ومخاطب شناسی»
عکاس:خانم اعیانیتاریخ بارگذاری: 1395/10/29 چهارشنبه
سمینار علمی – آموزشی «قانون کار و مقررات مربوطه»
عکاس:آقای علیرضا گندم آبادیتاریخ بارگذاری: 1395/10/14 سه‌شنبه
سمینار روان شناسی معنویت گرا در عصر معاصر
عکاس:آقای علیرضا گندم آبادیتاریخ بارگذاری: 1395/10/8 چهارشنبه
سمینار علمی - آموزشی پرورش مهارت ­های خلاقیت
عکاس:آقای علیرضا گندم آبادیتاریخ بارگذاری: 1395/10/8 چهارشنبه
سمینار علمی - آموزشی «اخلاق سازمانی، بهره وری و توسعه»
عکاس:آقای علیرضا گندم آبادیتاریخ بارگذاری: 1395/9/23 سه‌شنبه
12345>>>