پولشویی

پولشویی

پول شویی فعالیتی غیرقانونی است که ر طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پول های کثیف ناشی ازا عمال خلاف به پول هایی به ظاهر تمیز تبدیل می شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.
۱۳۹۷/۰۳/۱۳
تعریف
پول شویی فعالیتی غیرقانونی است که ر طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پول های کثیف ناشی ازا عمال خلاف به پول هایی به ظاهر تمیز تبدیل می شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.(مینا جانتنی 1396)
پولشویی عملی است که در آن پول های ایجاد شده از طرق نامشروع وارد چرخه رسمی اقتصاد می شود. پولشویی به چرخه ای اطلاق می شود که در آن پول هایی که عمدتا از طریق نامشروع و غیرقانونی به دست می آید را وارد چرخه رسمی اقتصادی کنند و به این ترتیب ماهیت رسمی به این پول ها می دهند. نمونه این فعالیت ها مانند درآمدهای حاصل از فروش موادمخدر، انواع قاچاق و مشاغل زیرزمینی است حال اگر این درآمدها وارد فعالیت های اقتصادی کشور شوند به طوری که رد و منشا آنها قابل پیگیری نباشد مفهوم پولشویی معنا پیدا می کند، به بین ساده تر به فرایند گم کردن منشا پول های ناسالم، پولشویی گفته می شود.
جهت دانلود متن کامل مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 
ارسال نظر:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید