شماره تماس های آستان قدس
کلیه شماره تلفن های ضروری آستان قدس رضوی از طریق لیست زیر قابل جستجو و مشاهده است.
ضمناً شایان ذکر است که بر اساس آخرین تغییرات در مخابرات استان خراسان رضوی، کد شهر مشهد مقدس از 0511 به  051 تغییر کرده است، همچنین قبل از هر شماره ای عدد 3 نیز اضافه شده است.

جهت درج و پیگیری سوالات خود، به بخش پرسش و پاسخ  مراجعه نمایید.