لیست اسامی نیروهای موسسه تامین و پشتیبانی رضوی جهت معرفی به مجتمع آبی(شهریور98)

به اطلاع نیروهای موسسه تامین و پشتیبانی رضوی می رساند جهت آگاهی از اسامی معرفی شده طی نامه 247088 در شهریورماه 98 به مجتمع آبی موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی، می توانند به جدول زیر مراجعه نمایند.
۱۳۹۸/۰۶/۲۱

به اطلاع نیروهای موسسه تامین و پشتیبانی رضوی می رساند جهت آگاهی از اسامی معرفی شده طی نامه 247088 در شهریورماه 98  به مجتمع آبی موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی، می توانند به جدول زیر مراجعه نمایند.

شماره پرسنلی نام نام خانوادگی
880025 محمد علی مبینی
880025 سمیه رمضانی
880025 ثمین مبینی
880025 بنیامین مبینی
880106 محمدرضا  موحد
880106 مرجان  حيدري
880204 سحر طاهری
880214 مهناز بزرگی
880224 داود ترابي
880224 مریم میرزابیاتی
880224 فاطمه زهرا ترابي
880224 محمدرضا ترابي
880261 مهدی حیاتی
880268 احمد یزدان پناه
880268 زهرا محمدی
880271 امیر علی معصومی اره کمر
880272 محمدرضا حیدری
880272 آزاده پور حسن شهری
880272 حسین حیدری
880272 حلما حیدری
880278 فاطمه تنها
880293 علاالدین میرزائی بیناباج
880293 صدیقه قربانی بیناباج
880293 کیمیا میرزائی بیناباج
880306 محمد عباسی حاجی آباد
880306 مصطفی عباسی حاجی آباد
880306 امیرصالح عباسی حاجی آباد
880306 معصومه خاکسارحاجی آباد
880317 مریم حسنی خواب بین
880318 بهمن خارائی
880318 بنیامین خارائی
880318 فاطمه بکیان
880339 امید عباسی
880343 محسن اکبری دوحصاران
880343 رضوان اکبری دوحصاران
880343 فاطمه کیوانلوشهرستانکی
880347 محمدباقر رستمی
880347 مرضیه  شهری
880357 عبدالحمید بادله شموشکی
880357 موسی الرضا بادله شموشکی
880357 فاطمه بادله شموشکی
880357 سمیه میرزائی شموشکی
880357 محمد حسین بادله شموشکی
880365 علی یوسفیان دستمالچی
880365 فرزانه یوسفیان دستمالچی
880365 اکرم  حسینی
880365 فاطمه یوسفیان دستمالچی
880370 مهدی حسین پور ازغدی
880393 علی میر جلیلی
880393 ریحانه میرجلیلی
880393 رفیعه اسلام خراسانی
880398 مصطفی غزلی
880398 ساناز غلامی
880398 محمدرضا غزلی
880414 جواد رمضانزاده بافتی
880414 حنانه رمضان زاده بافتی
880414 فاطمه بندار
880432 رسول عباسی سواسری
880432 زهرا عباسی سواسری
880432 حمیده شاهپوری
880432 محمدحسین عباسی سواسری
880434 سیدجعفر حسینی نسب
880434 زهرا صباغی
880434 سیده فاطمه حسینی نسب
880434 سیده زینب حسینی نسب
880443 جعفر حاصل خواه ابقه ئی
880446 سمیه جعفرپورحسن آباد
880446 امیر حسین نازکی دوغائی
880446 حنانه نازکی دوغائی
880461 سیدمصطفی رضائی امجد
880461 معصومه  فاطمی نیا
880461 رضوانه سادات رضائی امجد
880461 ریحانه سادات رضائی امجد
880491 مهدی سلطانی
880491 محمد سلطانی
880491 مریم رضازاده خیاط
880502 سیدمحمد حسینی
880502 سیدمحمدمهرداد حسینی
880502 محبوبه حسن زاده
880524 محمدحسن اسدزاده
880524 طاهره محبی فرد
880524 محمدجواد اسدزاده
880524 فاطمه اسدزاده
880545 قاسم جهان تیغ
880545 محمد پارسا جهان تیغ
880555 جعفر عابدینی
880555 اکرم  ریوندی
880555 محمدیاسین عابدینی
880555 هانیه عابدینی
880556 احمد واسعی
880567 مریم منتظری
880576 هادی طالبی
880576 محمد امین طالبی
880576 اسماء طالبی
880576 منصوره اکبری دوحصاران
880589 محسن حسن پور
880589 مهدی حسن پور
880589 فاطمه فرخادی
880595 سید محسن سادات خواه
880595 زهرا  اساسی
880595 سه مطهره سادات خواه
880605 سعید قنبری
880605 امیر علی قنبری
880605 صدیقه  صابری روچی
880608 سید محمد مصطفی ظریف حسینیان
880608 فاطمه عجم
880608 سید محمد پارسا ظریف حسینیان
880612 سید حمید محمدی پور
880612 عین الحیاه حسین زاده
880612 مهدیه سادات محمدی پور
880612 زهرا سادات محمدی پور
880617 فاطمه مدبری
880629 یحیی قانعی
880629 مهدثه قانعی
880629 کبری عرب
880637 سیده وجیهه حسینی عنبران
880637 علیرضا شهبازنژاد
880677 جواد زرندی
880677 رخسانه زرندی
880677 ریحانه  زرندی
880677 حمیده زرندی
880691 غلامرضا سالاری
880691 پرنیا سالاری
880691 نرگس سالاری
880691 ملینا سالاری
880696 حسین کاظمی
880696 زهره سلیمانی
880696 بهاره کاظمی
880768 ابراهیم رباطی
880768 مریم قره باغ
880768 زهرا رباطی
880768 فاطمه رباطی
880791 محسن آشمیدن
880791 مریم کریمی سودرجانی
880791 امیرمهدی آشمیدن
880791 اسراء آشمیدن
880816 الهام بخشی
880816 امیرعلی حسین زاده
880816 آرشید حسین زاده
880816 هلیا حسین زاده
880909 جعفر زمندی
880909 مریم زمندی
880909 محمدجواد زمندی
880947 حسن طیبی
880947 مریم سلطانی کویموی
880947 فاطمه طیبی
880947 امیرعلی طیبی
880994 محسن کربلائی
880994 فاطمه قاسمی
881017 سعید ملک اخلمدی
881017 بهناز ملک اخلمدی
881017 بهار ملک اخلمدی
881017 فهیمه ملک محمدی
881017 محمدبهنام  ملک اخلمدی
881074 علی دروگر
881074 مهدی دروگر
881074 رضا دروگر
881082 محمدرضا رزمی فیض آبادی
881117 عباس مطبوع
881117 نفیسه عرفانی سالارپور
881117 فاطمه مطبوع
881117 فرزانه مطبوع
881143 سیدجلیل احمدی
881143 بی بی مریم احمدی
881143 سید سامان احمدی
881145 علی  اسدالهی 
881145 سلاله عباسی
881145 مهدی اسدالهی
881145 امیررضا اسداللهی
881220 رضا بهنامیان
881220 ریحانه بهنامیان
881220 محمدمهدی بهنامیان
881220 امیرعلی بهنامیان
881220 سمانه زمانیان وحیدی
881227 احمد مشایخی قلعه شیری
881227 یگانه مشایخی
881227 کسری مشایخی
881227 زهرا رزمی
881245 امیر مهدوی
881272 حسین زوار چکاب
881272 طاهره  غم خوار فاروجی
881272 رضا زوارچک آب
881272 محمد زوارچک آب
881272 مائده زوارچک آب
881422 قربان جعفری
881422 مریم زوار چک آب
881426 محمدحسین خسروی
881487 فریده نجاتی فربودی
881487 سید مهدی عبادی کاخکی
881487 سیدمحمد عبادی کاخکی
881505 منصوره امیر بیک
881505 رضا فتحاني
881514 امیر حسینی
881516 مهدی خلیلی نسب
881516 زینب سلیمانی
881516 حسینعلی خلیلی نسب
881516 محمدجواد خلیلی نسب
881519 حسین رضائی
881519 علی رضائی
881519 زهرا رضائی
881519 مرضیه  نجاتی رشخواری
881534 اسماعیل مجیدی
881534 نازنین زینب مجیدی
881534 محمد حسین مجیدی
881534 معصومه صابری
881537 سید مجتبی مزینانی
881537 سیده محمد رضا مزینانی
881537 سیده معصومه مزینانی
881537 اعظم صفری
881542 محسن داودی
881542 سمیه فرزانه
881544 جلال راستگو طرقی
881544 پرهام راستگو طرقی
881569 فاطمه خندان
881575 اعظم پور شهرام
881578 صابره رجبی
881581 حسن قانعی طرقی
881582 نجمه سیددخت دهبار
881583 زهرا ذوالفقاری خورشانه
881583 مهنوش قندهاریون
881583 محمدحسین قندهاریون
881584 مهدی رضازاده
881586 هما کفشدار طوسی
881648 معصومه یزدانی شاذیله
881648 دیانا رجبی
881664 بی بی نغمه فیضی جاغرق
881664 ترنم صنایع بایگی
881666 رضا اسدی
881666 ایلیا اسدی
881671 جواد عباس نیا
881671 مریم سادات سیدی دلوئی
881678 مریم السادات نوالی میر
881678 آرش علیشاهی
881725 حسین دهقان
881725 فاطمه دهقان
881725 رضوان رحمانی
881759 اکرم زیارتی عزیز
881759 یگانه انصاری
881759 ترانه انصاری
881765 مهدی میرثانی
881765 اعظم رزازان
881766 مرضیه نادرپور
881770 بتول علی زاده
881784 حسن نجفی غروی
881784 انتصار ساعت ساز
881828 علی چگنی
881828 زهرا طالبی
881828 متین چگنی
881828 مهلا چگنی
881830 احمد رضا حسن پور
881830 فاطمه قدرت پناه
881836 محمد مهدی حیدری
881836 ابوالفضل  حیدری
881847 هوشنگ خیابانی فرد
881847 محبوبه زینل زاده
881853 مجید رستمی
881853 الهام رستمی
881853 الناز رستمی
881853 فاطمه قانعی
881856 سیدامیراسماعیل رضوی
881856 اسماء احسنی مقدم فریمان
881866 ابراهیم شاندیزی ثانی
881866 زهرا حسین پورگل خطمی
881866 نازنین زینب شاندیزی ثانی
881892 ابراهیم علیکی
881892 محمد علیکی
881892 شهربانو علیکی
881893 محسن غلامی
881895 غلامرضا غلامی قرقوزار
881896 علیرضا فارسی دوست
881903 سعید کاظمی
881903 الیاس کاظمی
881903 ایلیا کاظمی
881903 اعظم غفوریان علی اکبری
881927 محمد رضا یوسفی
881927 عاطفه حسامی یزدان اباد
881927 امیرعلی یوسفی
881947 محمدحسن صدیق حصارسرخ
881957 رضا نجیبی
881957 صالحه کریمی  
882050 سیدمهدی سجادی زاده
882050 سیده سارا عطار حسینی
882053 داود زاهدی
882053 معصومه فیروزی
882053 نیایش زاهدی
882053 ایمان زاهدی
882058 مجید پیشدار
882058 مهدی پیش دار
882058 ثریا بابائی
882058 مهلا پیش دار
882060 مصطفی سجادی گوگدره
882060 ستایش سجادی گوگدره
882060 امیرمحمد سجادی گوگدره
882060 نیره سادات باقرزاده
882063 احمد عجمی
882063 مریم تلگردی
882063 امیرمهدی عجمی
882063 محمدجواد عجمی
882065 حسین قاسمی
882065 الهام رحیمه خجسته
882089 مسعود دهقانی استاد
882095 علیرضا نخعی
882095 کوثر نخعی
882095 زهرا نخعی
882101 سلمان مختاری
882101 عارفه مختاری
882101 امیرحسین مختاری
882101 فاطمه مختاری فرد
882104 مهدی نخعی
882104 زهرا رضایی
882104 علی نخعی
882104 فاطمه نخعی
882107 محمدصادق تاج فیروز
882107 فاطمه زهرا تاج فیروز
882107 فائزه عرب زاده
882113 تکتم مشهدی
882116 سیدمجید حسین زاده
882116 سیده انیاس حسین زاده
882116 سیدعلیرضا حسین زاده
882116 هدی حسین زاده
882116 سیدمحمدحسین حسین زاده
882123 محمدحسن صدفی
882123 مرضیه خاکپور
882123 حلما صدفی
882123 مطهره صدفی
882141 محمدرضا شرفیان
882141 فاطمه توپی
882150 مسلم ناصری راد
882150 اکرم خواجه
882151 سمانه سادات قومی
882225 امیر شایسته بنیان
882225 فاطمه مطور
882249 ابوالفضل مرشدلو
882249 زهرا حیدری
882277 حسن علی پور
882277 حمیده آرامجو
882277 مجتبی علی پور
882290 جواد مکرم دوست دلخواه
882290 نفیسه سادات موسویان
882320 مجتبی سلطان آبادیان
882320 نادیا سلطان آبادیان
882320 مریم اسماعیلی
882320 امیرعلی سلطان آبادیان
882340 سعید جلیلی نخودیان
882340 پارمیس جلیلی نخودیان
882340 علیرضا جلیلی نخودیان
882340 فاطمه مصدق جاغرق
882372 سیدمحمود علوی آهنگ
882372 سیدکیارش علوی آهنگ
882372 فاطمه رجب زاده
882377 محمد پورعلی
882377 دیانا پورعلی
882377 مریم مومنی
882463 حمید اعظم طراحان
882463 مبینا اعظم طراحان
882463 رومینا اعظم طراحان
882463 سرور اسکندری
882465 مریم اعمی ازغندی
882467 دانیال برجی
882467 مهناز دهقانی
882468 قربانعلی بزم آرا
882468 محمد بزم آرا
882468 رضا بزم آرا
882468 زینب لنگری
882472 محمد جهانگیرمقدم قوچانی
882472 فهیمه ژیانی قالیچه باف
882475 رضا خاکشورسینی
882480 جواد رادطرقی
882480 فهیمه ثابت طرقی
882480 زینب رادطرقی
882489 علی سالاری
882489 فاطمه سما سالاری
882489 معصومه سالاری
882489 زینب سالاری
882489 زهرا گندم خواه
882494 سیما سهیلی
882496 معصومه صالحی
882496 پرنیان فرخی
882591 امید غفاری دوست
882591 فرشته بهرامی امین
882643 مجتبی فاتح گوش
882643 فاطمه فاتح گوش
882645 جواد فتحی گوش
882645 مهرانه فتحی گوش
882645 ریحانه فتحی گوش
882645 سیده زینب رضوی
882646 افسانه محمدزاده تیتکانلو
882650 محسن ملاکی
882650 زهرا مرادنیا حسین آباد
882653 رضا نوری
882653 آیناز نوری
882653 مرضیه سودمند شجاع دربندی
882653 آرش نوری
882659 محمد کریمی سینی
882659 نجمه خاکشور سینی
882659 امیرمهدی کریمی سینی
882687 سمیه خزائی
882756 مهدی صادقیان قندشتن
882756 فاطمه صادقیان قندشتنی
882756 محمد عرفان صادقیان قندشتتن
882756 عاطفه صادقیان قندشتن
882756 فهیمه صادقیان قندشتنی
882756 معصومه کبیری شاه آبادی
882764 رسول احمدی مقدم
882764 محمد رضا احمدی مقدم
882764 زهرا احمدی مقدم
882764 امیررضا احمدی مقدم
882764 عفت سرائی
882765 خلیل محمود آبادی
882765 میترا محمودآبادی
882765 مطهره محمودآبادی
882765 ناهید مرادی
882767 حسین شوقی فاز
882767 فاطمه نیائی
882767 مهدی شوقی فاز
882779 حسن مثمر
882779 حمیده خاتمی چایدره
882779 فاطمه مثمر
882788 حسین شرفی
882788 نرگس شرفی
882794 علی اصغر احمدی مقدم
882794 زهره خجسته پی
882802 علی اکبر نظرپور
882802 سمانه نظرپور
882802 مریم غیور
882802 سعیده نظرپور
882809 محمد مهدی عبدالوهابی
882809 فهیمه بافیان طوسی
882810 محمود بافکر شارک
882810 سیده سعیده موسوی عارفی
882810 دانیال بافکرشارک
882810 دیانا بافکرشارک
882812 امیر مقدم
882812 پروین نجفی مقدم دوست آباد
882812 سارینا مقدم
882813 رضا تقدیسی کامل
882813 محمد تقدیسی کامل
882819 محمد بافکر شارک
882819 امیرحسین بافکرشارک
882819 سیده طاهره موسوی
882819 کیانا بافکرشارک
882830 داود دیمه نوغانی
882830 فرزانه دیمه نوغانی
882830 ریحانه دیمه نوغانی
882830 عفت رضوی راد
882831 قاسم ابراهیمی
882831 محمدامین ابراهیمی
881994 سعید حاجي جعفرآبادي
ارسال نظر:

متن ساده

HTML محدود