فهرست آگهی های مناقصات

شماره
246
مهلت ثبت نام تا
1400/05/19
مناقصه خرید چای کیسه ای

اسناد مناقصه را از لینک زیر دریافت نمایید

محصولات و مواد غذایی
شماره
245
مهلت ثبت نام تا
1400/05/13
آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران واجد شرایط جهت خرید دوربین های مداربسته و تجهیزات مربوط به آن

آگهی فراخوان را از لینک زیر دریافت نمایید

تجهیزات برقی و الکترونیکی
شماره
244
مهلت ثبت نام تا
1400/05/05
مناقصه خدمات پشتیبانی، سرویس و نگهداری تجهیزات سانترال

اسناد مناقصه را از لینک زیر دریافت نمایید

خدمات ساختمانی و تاسیسات
شماره
243
مهلت ثبت نام تا
1400/05/02
مناقصه خرید نمک تصفیه شده

اسناد مناقصه را از لینک زیر دریافت نمایید

محصولات و مواد غذایی
شماره
242
مهلت ثبت نام تا
1400/04/26
مناقصه اجرای عملیات برق رسانی چاه ديزلي صدرآباد

اسناد مناقصه را از لینک زیر دریافت نمایید

خدمات ساختمانی و تاسیسات

عناوین دسته بندی آگهی ها

امور مشاوره ای

مزایدات