سامانه نظام پیشنهادات آستان قدس رضوی

لیست پیشنهادات تایید شده در 94 كارگروه بررسی نظام پيشنهادها

به اطلاع همکاران محترم می رساند لیست پیشنهادات تایید شده در 94 كارگروه بررسی نظام پيشنهادها به شرح فایل ذیل اعلام می گردد.
۱۳۹۸/۰۹/۲۸

به اطلاع همکاران محترم می رساند لیست پیشنهادات تایید شده در 94 كارگروه بررسی نظام پيشنهادها به شرح فایل ذیل اعلام می گردد.

ارسال نظر:

متن ساده

HTML محدود