لیست اسامی نیروهای موسسه تامین و پشتیبانی رضوی جهت معرفی به مجتمع آبی(دی 98)

به اطلاع نیروهای موسسه تامین و پشتیبانی رضوی می رساند لیست درخواست های شارژ استخر مجتمع آبی اعلام گردید.
۱۳۹۸/۱۰/۱۱

به اطلاع نیروهای موسسه تامین و پشتیبانی رضوی می رساند جهت آگاهی از اسامی معرفی شده طی نامه 421800 در تاریخ 11 دی ماه 98  به مجتمع آبی موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی، می توانند به جدول زیر مراجعه نمایند.
جهت مشاهده لیست افراد معرفی شده در آذر ماه 1398 بر روی لینک کلیک نمایید.

ردیف شماره پرسنلی نام نام خانوادگی
1 881303 صفرعلی معروفی بقمچ
2 880908 محمدرضا رجائي نيا
3 882757 عين اله دلکشادولو
4 882036 محسن داوطلب
5 881528 ابوالقاسم فردوسي اسبوئي
6 880321 اميد محمودي
7 880837 جعفر جنگي
8 881282 محمدرضا پورمحمد
9 880286 محمداسماعيل احمدي
10 880590 حسن رحمان نژاد
11 882596 ابوالفضل ايزدي کيان
12 881959 محمدکاظم فکور
13 882240 حسن مشايخي
14 880422 محمدحسين عليپور
15 881403 محمود سلماني کازاري
16 882800 حسن عليزاده الياتو
17 880325 علي صابريان مهر
18 880767 مجتبي محمدي
19 881901 رسول قاسم زاده
20 882774 حسن آزاد
21 882787 ابو القاسم عسگري
22 880554 سعيد عمراني
23 880386 جواد نجفي منظري
24 881447 صادق فنودي
25 880232 سيد قاسم پولاد سنج
26 881909 احمد محمدنيا
27 881303 صفرعلي معروضي بقمچ
28 880678 صفر علي قنبري
29 880632 حسن امتيازي
30 882773 محسن اکرمي ذکرآباد
31 881817 سعيد بيک بيلندي
32 880448 حسين منزوي کوشگ
33 881432 مصطفي رضائيان کاخکي
34 880548 حامد عبدالهي
35 880490 عباس مختاري قديم
36 880737 رضا کاظمي نژاد
37 881532 عباس گنابادي
38 882596 سوگند ايزدي کيان
39 880490 زهره  لطفي
40 882240 الهام حسين نژادمکي
41 881901 محمدعلي قاسم زاده
42 882757 رضا دلکشادولو
43 882787 فاطمه زهرا عسگري
44 881303 آمنه صفري
45 881282 زهرا خجسته
46 882036 آيدا داوطلب
47 882757 مهناز رشيد دولو
48 880678 يونس قنبري
49 880632 عليرضا امتيازي
50 880837 زهرا هاشمي
51 882596 ساجده ايزدي کيان
52 880232 اکرم اميدوار
53 880422 شهربانو قرئي
54 881282 آيدا پور محمد
55 880325 خديجه قرئي
56 881817 مهلا بيک بيلندي
57 880632 اميرحسين امتيازي
58 882800 طيبه پهلوان دزق
59 882126 نازنين زينب خراساني
60 882036 سمانه غلامي
61 880554 زينت عمراني
62 880548 فاطمه بلوچ
63 880632 مرضيه سادات هدايتي
64 880678 محمد قنبري
65 880448 نسترن سعيدي
66 881901 ستايش قاسم زاده
67 880737 سکينه محمد عرفاني
68 881447 متين فنودي
69 881909 اکرم  دلدار
70 882774 مريم درويش کنويس
71 882787 ليلا قرباني
72 881817 نازنين فاطمه بيک بيلندي
73 880422 سارا عليپور
74 880554 اميررضا عمراني
75 882126 فرشته زنگويي
76 880386 محدثه نجفي منظري
77 881303 مصطفي معروضي بقمج
78 881447 سمانه غفوري
79 882036 محمدجواد داوطلب
80 882596 خيرالنساء عصمتي استاد
81 880678 زهرا فاضلي
82 880321 مرضيه سلطاني
83 881303 رضا معروضي بقمج
84 881447 حسنا فنودي
85 881532 حسين گنابادي
86 880422 امير حسين عليپور
87 880767 زهرا حلاج بغداد
88 882800 ملينا عليزاده الياتو
89 881959 فاطمه کاظم فکور
90 881403 زهرا منيري عنبران
91 880490 اميرعلي مختاري قديم
92 881308 رضا صابريان مهر
93 881282 امير حسين پور محمد
94 881901 ناهيد نزاکتي بوستاني
95 882774 امير حسين آزاد
96 882036 امير حسين داوطلب
97 880737 شقايق کاظمي نژاد
98 880678 يوسف قنبري
99 880386 مائده نجفي منظري
100 880490 باران مختاري قديم
101 880386 اعظم توسلي
102 881959 محمدحسين کاظم فکور
103 882800 مجتبي عليزاده الياتو
104 881528 امير حسين فردوسي اسبوني
105 880279 حنانه حداديان
106 881528 ام البنين آرزومند قادي
107 881959 ربابه موحدپور
108 881528 زينب فردوسي اسبوني
109 880737 مهدي کاظمي نژاد
110 881403 امیرمحمد سلمانی کازاری
111 880123 کاظم عبدالهی صنعتی
112 880123 امیررضا عبدالهی صنعتی
113 880123 بنیامین عبدالهی صنعتی
114 880123 بهزاد عبدالهی صنعتی
115 880131 سید مرتضی  سیدان
116 880131 زهرا نوکاریزی
117 880131 سیدمحمدرضا سیدان
118 880131 سیده منال سیدان
119 880123 طیبه شیرازی
120 880091 محمد  شهنواز
ارسال نظر:

متن ساده

HTML محدود