پنجاه ونهمین برنامه کوهنوردی کارکنان آستان قدس رضوی در قله زشک با ارتفاع ۲۵۰۰ متر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰

پنجاه ونهمین برنامه کوهنوردی کارکنان آستان قدس رضوی در قله زشک با ارتفاع ۲۵۰۰ متر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰

۱۳۹۸/۱۰/۲۱
آقای شاهین صنوبری