شصت و یکمین برنامه کوهنوردی کارکنان آستان قدس رضوی در دره اخلمد در تاریخ ۱۳۹۸/11/25

شصت و یکمین برنامه کوهنوردی کارکنان آستان قدس رضوی از دره اخلمد با حضور 44 نفر از کارکنان در تاریخ ۱۳۹۸/11/25 برگزار گردید.

۱۳۹۸/۱۱/۲۶
آقای شاهین صنوبری