نقش خانواده درکارایی افراد
تلاش برای پیشرفت و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع مختلف همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمان های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات خدماتی است. وجود ساختار سازمانی مناسب، روش های اجرایی کارآمد، تجهیزات و ابزار…
 بهبود عملکرد سازمان
امروزه دانش و اطلاعات به عامل تعیین کننده ای در موفقیت و قدرت رقابت پذیری سازمان ها تبدیل شده و مدیریت دانش به عنوان یکی از آخرین مباحث سازمانی در علم مدیریت مطرح شده است. خصوصا با ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری توسط مقام معظم رهبری(فروردین 1389) و…
کارآفرینی
امروزه کارآفرینی یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از مدیران سازمان محسوب می شود. استفاده از افکار و ایده های نوآور کارکنان و کارآفرین می توانند منشاء تحولات عظیمی در سازمان ها و نیز به حرکت درآوردن چرخ های توسعه اقتصادی کشور شود. از سوی دیگر، با نگاهی…
تکریم ارباب رجوع؛ تکیه گاه نظام اداری
تکریم و گرامی داشتن مردم در تمامی ادیان و فرهنگ ها جایگاه والایی دارد و در اسلام نیز بر آن تاکید ویژه ای شده است. برای یک کارمند یا مدیر مسلمان تکریم ارباب رجوع نه به خاطر دستورالعمل و بخشنامه، بلکه به عنوان یک وظیفه انسانی و دینی تلقی می شود و باعث…
توسعه و پشتیبانی
تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمان ها را با چالش های مختلفی روبرو کرده است؛ اما در این میان سازمان هایی موفق هستند که به کمک ابزار مدیریتی و فناوری های نوین، از فرصت های ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند. فعالیت های مدیریت بهینه منابع انسانی چهار…
اخلاق اداری
مدیریت اخلاق در محیط کار منافع زیادی برای رهبران و مدیران دارد. اعم از منافع عملکردی و نافع اخلاقی. این مطلب بخصوص در عصر حاضر که مدیران با ارزش های بسیار متنوعی در محیط کار سر و کار دارند صادق است. یکی از اهداف این مقاله کمک به مدیران برای وارد شدن…