سیستمی جامعی است که سعی در یکپارچه سازی همه وظایف و بخشهای موجود دریک سازمان با استفاده ازیک سیستم کامپیوتری واحد را دارد که بتواند نیازهای خاص و ویژه این بخشها را برآورده سازد
سیستم هایی که بدون برنامه ریزی دقیق و برحسب نیاز در زمان های مختلف در سازمان ایجاد شده اند
بر خلاف تصور رایجی که تنها نقطه مثبت نرم افزارهای متن باز را رایگان بودن آن تصور می کند، این نرم افزارها مزایای خیلی بیشتری هم دارند و در مقابل قطعاً معایبی نیز خواهند داشت. در ادامه این نقاط قوت و ضعف بررسی شده است
در این مطلب عناوین اقدامات بسیار مهم و تحولی که در مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام گردیده است آورده شده اند.
با توجه به حجم بالای تبادل اطلاعات و لزوم ایجاد بستر ارتباطی با سایر نقاط در سطح کشور ، آستان قدس رضوی در راستای بهبود زیرساخت شبکه اقدام به ایجاد بستر ارتباطی اینترانت نموده و با این روش امکان اتصال کاربران شبکه را میسر ساخته است .
رویکرد ارائه عمده خدمات و اطلاعات مکتوب در فضای سایبری با ایجاد آرشیو اسناد الکترونیک محقق می گردد.