مدیریت اسلامی
از آنجا که بشر به صورت جمعی زندگی می کند و هر اجتماع و گروهی نیاز به رهبر و مدیر دارد، لذا مدیریت در جوامع بشری اجتناب ناپذیر است. مدیرانی که هدف و ابزار رسیدن به هدف را خوب بشناسند. از دیدگاه قرآن و رویات، مدیریت، نقش اول را در تغییر و تحولات…
مهمترین سرمایه ارزشمند هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان می باشد لذا یک مدیریت خوب باید در جهت حفظ، نگهداری و ارتقا این سرمایه ارزشمند بکوشد. ازجمله مواردی که مدیران در راستای برآورده شدن هدف مذکور باید بدانند، مدیریت انگیزش است.
اگر چه بیشتر دانش ما درباره ی مباحث سنتی منابع انسانی(کارمندیابی، جبران خدمات، ارزیابی) در سازمان های بزرگ می توانند در سازمانهای کوچک نیز بکار روند، بااین حال شواهد نشان می دهد که سازمان های کوچک تفاوت هایی دارند و مدیریت افراد درون آن طرح واضحی…
فرهنگ و مدیریت فرهنگی از جمله مواردی است که محور و زیربنای اساسی توسعه اقتصادی پایدار محسوب می شود. فرهنگ، به عنوان مجموعه باورها، نگرش ها و اعتقادهای قلبی یک گروه و جامعه، تشکیل دهنده شیوه زندگی آنها است.
نیروی انسانی، از جمله مهمترین و ارزشمندترین منابع و سرمایه های یک سازمان به شمار می رود که لیه افراد سارمان در سطوح مختلف شغلی را در بر می گیرد.
با توجه به اهمیت این موضوع برای توسعه سازمانی، در این مقاله به بررسی سازمان یاددهنده پرداخته‌ایم. سازمان‌های یاددهنده با توسعه موثر مهارت‌های رهبری در کارکنانشان، به طور مداوم خود را بهبود می‌بخشند. رهبران باتجربه آموزش را سرلوحه کار قرار می‌دهند و…