ارتباطات و توسعه، حوزه‌ای از مطالعات ارتباطی است، که به‌خصوص پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه صاحب‌نظران و اندیشمندان و نیز کشورهای تازه استقلال‌یافته یا در حال توسعه قرار گرفت. این موضوع از آن روی اهمیت و گسترش یافت؛ که تکنولوژی‌های جدیدارتباطی،…
توسعه اقتصادی در قرن گذشته نمی‌توانست نیازهای انسانی را تأمین کند و آن را تنها در زنجیره‌ای از مطالعات حمایت محیطی خلاصه می‌نمود. این مسائل موجب شد تا رویکردهای جدیدی ارائه شود و ماهیت تئوری اقتصادی و نقش و وظایف بالقوه آن برای حل مسائل مرتبط با…
یکی از استانداردهای حسابرسی، استاندارد کنترل کیفیت کار حسابرسی است که در بخش ۲۲ استانداردهای حسابرسی مطرح شده است. در این بخش، کار حسابرسی به معنای اشتغال حرفه‌ای درحرفه حسابرسی مطرح شده و محدود به کار اجرایی نیست.
ایمنی ، قابلیت اطمینان ، قابلیت دسترسی ، تعمیر پذیری ، قابلیت استفاده ، قیمت و محیط می باشند .وقتی از واژه ی کیفیت استفاده می شود معمولا محصول یا خدمتی را درنظر می گیریم که یا انتظارات مارا برآورده می سازد یااز آنها پیش می افتد. این انتظارات برمبنای…
علاوه بر معیارهای کلاسیک از قبیل هزینه و بهره وری سازمانی به طور کلی، یک سازمانی که توانایی خلاقیت و نوآوری را دارد از اهمیت فزاینده ای در بازار برخوردار است که تحت الشعاع محصولات و خدمات کالا است. مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) به عنوان رویکردی به…
TQMراه و روش مدیریتی برای آینده است.استفاده از آن به مراتب گسترده تر است و اطمینان محصول و کیفیت خدمات یکی از راه های مدیریت مردمی،فرآیند کسب وکاربرای اطمینان کامل از مشتری است.TQMهمراه با رهبری موثر برای اولین باردر سازمان منجر به این شدکه کارهای…