مهربانی خدا
جهت دانلود ویدئو آموزشی سخنرانی "حجت الاسلام و المسلمین آقای فرحزاد" با موضوع انواع "مهربانی خدا" می توانید از طریق لینک ذیل اقدام نمایید.
حجت الاسلام و المسلمین آقای پناهیان
شناخت خدا
جهت دانلود ویدئو آموزشی سخنرانی "حجت الاسلام و المسلمین آقای پناهیان" با "موضوع شناخت خدا" می توانید از طریق لینک ذیل اقدام نمایید.
آرامش در اعتماد به خدا
جهت دانلود ویدئو آموزشی سخنرانی "حجت الاسلام و المسلمین آقای کازرونی" با موضوع "آرامش در اعتماد به خدا" می توانید از طریق لینک ذیل اقدام نمایید.
راهکارهای اعتقاد به خدا
جهت دانلود ویدئو آموزشی سخنرانی "حجت الاسلام و المسلمین آقای میرباقری" با موضوع "راهکارهای اعتقاد به خدا" می توانید از طریق لینک ذیل اقدام نمایید.
 حجت الاسلام و المسلمین آقای ماندگاری
توکل به خدا
جهت دانلود ویدئو آموزشی سخنرانی "حجت الاسلام و المسلمین آقای ماندگاری" با موضوع "توکل به خدا" می توانید از طریق لینک ذیل اقدام نمایید.
انواع ایمان به خدا
جهت دانلود ویدئو آموزشی سخنرانی "حجت الاسلام و المسلمین آقای عالی" با موضوع "انواع ایمان به خدا" می توانید از طریق لینک ذیل اقدام نمایید.