ایزو

سیستم مدیریت کیفیت

سیستمی است که به طور منطقی و نظام مند سازمان را با
کمترین هزینه، بیشترین کیفیت، بیشترین سطح رضایت و
بیشترین سرعت هدایت و کنترل می نماید.
سیستم بهبود روشها
به عنوان مدل اجرایی طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت با حداقل خواسته ها و نیازمندی های یک نظام کیفیت، مبانی اولیه ای را برای سازمان تعریف و ایجاد می نماید که بر پایه آنها ارتباط سازمان با ذینفعان و عرضه کنندگان به پیروی از یک مدل روشن برقرار می گردد.

اهداف سازمان در اجرای سیستم مدیریت کیفیت

• ایجاد فرهنگ مدیریت کیفیت در سازمان
• جلب رضایت ذینفعان سازمان
• افزایش توان ارائه خدمات
• کاهش هزینه ها

محورهای اصلی خط مشی کیفیت سازمان
خط مشی کیفیت سازمان منبعث از سند چشم انداز بیست ساله آستان قدس رضوی و اهداف کلی سازمان بر پایه محورهای ذیل قرار گرفته است:
1- فرایندهای ارائه خدمت
2- زائر محوری
3- مدیریت مشارکتی
4- ارتقاء دانش تخصصی کارکنان
5- بهبود سیستم مدیریت کیفیت
مهمترین مزایای استقرار سیستم بهبود روشها در سازمان

• بهبود فرایندها
• طراحی بهتر خدمات
• بهبود بهره وری و کارایی
• بهبود روحیه کارکنان
• بهبود ارتباطات درون سازمانی
• بهبود وضعیت مستندات
• افزایش سطح کیفیت خدمات
• شفاف سازی حدود مسئولیت ها و اختیارات
• ارتقاء رضایت و اطمینان ذینفعان
• کاهش شکایات زائرین و سایر ذینفعان1391/12/7 دوشنبه

--
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
تعداد بازديد اين صفحه: 3382