در این کتاب با توجه به ماموریتها و مسئولیت خطیری که آستان قدس رضوی بر عهده دارد، تاکید گردیده که این آستان بیش از هر سازمان دیگری نیازمند اتخاذ رویکردی راهبردی و بلندمدت در برنامه ریزی های خویش می باشد و باید نسبت به برنامه ریزی و مدیریت راهبردی همت جدی گمارد.
1392/6/31 يكشنبه
در این کتاب به سوابق تهیه چشم انداز بیست ساله آستان قدس رضوی اشاره شده است که همزمان با ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در آبان ماه 1382 ،تولیت عظمی آستان قدس رضوی طی امریه ای مقرر نمودند ضمن اهتمام به رئوس سیاست های ابلاغی و جهت گیری های اساسی این سند و با عنایت به اهداف و رسالت های آستان قدس رضوی، تنظیم برنامه ها و سیاست های اجرایی مورد اقدام قرار گیرد
1392/6/31 يكشنبه
آنچه در این مجلد مطرح شده مجموعه فعالیتهایی است که جهت تدوین بیانیه رسالت آستان قدس رضوی انجام گرفته، این گزارش مشتمل بر دو بخش است
1392/6/31 يكشنبه
در این کتاب به شرح روش اجرایی تبیین ارزشهای محوری آستان قدس رضوی پرداخته شده است که در این فرآیند پس از بررسی روشهای مختلف ، روشی بومی شده بر اساس ویژگی های خاص آستان قدس رضوی از بطن روشهای علمی احصاء گردید و فرآیند تدوین بیانیه ارزشهای آستان قدس رضوی بر اساس آن انجام شد
1392/6/31 يكشنبه
در این جلد به تشریح فرآیند تجزیه و تحلیل محیطی و ارزیابی سازمانی در آستان قدس رضوی در دو بعد نظری و عملی پرداخته شده است که بر حسب برنامه زمانبندی شناسایی محیط داخل و خارج آستان قدس رضوی (ارزیابی سازمانی و تحلیل محیطی) طی فرآیندی هفت مرحله ای به شرح زیر انجام رسیده است.
1392/6/31 يكشنبه
در این کتاب به تشریح روند تدوین مناسبترین راهبردها برای تحقق اهداف چهل گانه چشم انداز آستان قدس رضوی پرداخته شده و چگونگی تدوین راهبردهای اساسی و تدوین ریز راهبردهای مرتبط با آنها و نیز برنامه های سطح کلان مورد توجه قرار گرفته است
1392/6/31 يكشنبه
12>>>
تعداد بازديد اين صفحه: 7787