کارنامه 33 ساله
باسمه تعالی

مقدمه:
برخورداری از نظام مدیریتی کارآمد به عنوان ابزار تنظیم و اجرای کلیه فعالیت ها در ابعاد گوناگون آن لازمه دستیابی به توسعه همه جانبه و تحقق اهداف و ماموریت های آستان قدس رضوی محسوب می گردد. با توجه به اهمیت و گستردگی اهداف، ماموریت ها و فعالیت های آستان قدس رضوی و پیچیدگی ساختاری آن، ایجاد نظام مدیریتی توسعه گرا، بهره ور، کیفیت مدار، دانشگرا، با رویکرد توجه و اهمیت به زائران و مخاطبان این مجموعه مقدس ضروری می گردید. از این رو توسعه نوعی نظام اداری و پشتیبانی مناسب برای مجموعه واحدهای این آستان به گونه ای که بتواند علاوه بر فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای انجام فعالیت ها، این نظام را در جهت تعالی و توسعه و بالندگی هر چه بیشتر یاری رساند، در دستور کار معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آستان قدس رضوی قرار گرفته است. این تحول و پشتیبانی باید همه جانبه ، فراگیر و در بردارنده تمامی سرمایه انسانی ، ساختاری، فرایندی و مالی آستان قدس رضوی باشد. به منظور تحقق چنین تحولی، معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی فعالیت ها و برنامه های خویش را در قالب 9 هدف و سیاست کلان، برنامه ریزی و اجرایی نموده است:
الف) ارتقاء نظام برنامه ریزی
ب) اصلاح نظام بودجه ریزی
ج) تعامل با دولت در وصول مطالبات
د) ساماندهی نظام آمار و اطلاعات مدیریت
هـ) اصلاح و تدوین مقررات خاص اداری و مالی
و) اصلاح ساختار و تشکیلات آستان قدس رضوی
ز) توسعه و بهبود منابع انسانی
ح) اصلاح و بهینه سازی روشهای انجام کار
ط) توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
در مجموعه این تلاش ها علاوه بر تسهیل فرایند توسعه و تحول در مجموعه آستان قدس رضوی، بر ایجاد فرهنگ پذیرش استراتژی ها توسعه و نهادینه سازی تحول و بهبود در سازمان با رویکرد زائر محوری تاکید شده است. تاکید بر توسعه نظام مدیریتی پویا و برخوردار از آخرین دستاوردهای علوم نوین مدیریت در عین توجه و تاکید بر صیانت و پاسداری از ارزشهای متعالی آستان قدس رضوی از جمله محورهای اساسی در برنامه ریزی سیاست های فوق بوده است. در راستای اجرا و تحقق اهداف و سیاست های مذکور اقدامات و طرح های متعددی توسط معاونت توسعه مدیریت در کل مجموعه آستان قدس رضوی برنامه ریزی و اجرا شده است که در ذیل به صورت خلاصه به اهم آن پرداخته می شود.
باسمه تعالی

الف ) ارتقاء نظام برنامه ریزی

1 – تدوین چشم انداز بیست ساله آستان قدس رضوی
اجرای مأموریت های اصیل و مقدّس آستان قدس رضوی جز در سایه ترسیم چشم انداز آتی این مجموعه امکان پذیر نمی باشد. در این راستا پس از ابلاغ سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی از سوی مقام معظم رهبری، تدوین چشم انداز بیست ساله آستان قدس رضوی در سال 1383 با مشارکت گسترده مدیران و کارشناسان در دستور اقدام قرار گرفت. این سند مشتمل بر بیانیه چشم انداز و 27 ویژگی اصلی در 5 محور عمده فعالیت شامل محورهای فرهنگی، اجتماعی، خدمات زائرین، موقوفات، اقتصادی و پشتیبانی با صرف بیش از 5 هزار نفر ساعت کار کارشناسی در شهریور 1384 به تصویب هیأت محترم امناء رسیده و جهت تدوین برنامه های میان مدت به حوزه های اجرایی ابلاغ گردید.
در چشم انداز بیست ساله در افق سال 1404 هجری شمسی آستان قدس رضوی چنین ترسیم شده است:
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در چشم انداز بیست ساله:

آستان قدس رضوی ملجأ معنوی و عالی ترین پایگاه فرهنگی جهان تشیع در اشاعه معارف اسلامی و سیره اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) بویژه امام علی بن موسی الرضا ( علیه افضل التحیه و الثناء) ، دارای تعامل مطلوب با جهان اسلام، ارائه دهنده بهترین خدمات به زائران در باشکوهترین مجموعه زیارتی ، برخوردار از سرمایه های انسانی ممتاز و شایسته، فن آوریهای روز و متکی بر منابع اقتصادی پایدار با رعایت غبطه وقف و نيّات واقفان خواهد بود.


2 – تدوین برنامه راهبردی آستان قدس رضوی
به منظور تحقق اهداف چشم انداز، تدوین برنامه راهبردی در سال 1384 آغاز گردید. این طرح با مشارکت کمیسیونهای تخصصی و با بهره گیری از کارشناسان و پژوهشگران خبره، با صرف بیش از 15 هزار نفر ساعت کار کارشناسی انجام شده است. سند برنامه راهبردی مشتمل بر بیانیه رسالت، بیانیه ارزشها، 40 هدف راهبردی، 127 راهبرد، 134 برنامه راهبردی و 345 بند الزام و حکم اجرایی تهیه و تدوین شده است.
به منظور حفظ تجارب به دست آمده در فرایند تدوین چشم انداز و برنامه راهبردی، مستندات در قالب هشت جلد کتاب به شرح ذیل تهیه و به حوزه های اجرایی ابلاغ شده است:
1 – تفکر راهبردی 2 – چشم انداز 3 – رسالت 4 – ارزشها 5 – تجزیه و تحلیل محیط 6 – برنامه ریزی راهبردی در سطح کلان 7 – برنامه ریزی راهبردی در سطح بخشی 8 – برنامه های راهبردی چشم انداز

پیگیری اجرای برنامه های راهبردی چشم انداز از طریق کمیسیونهای تخصصی هفتگانه و با محوریت شورای عالی برنامه ریزی و نظارت از سال 1390 مورد اقدام قرار گرفت.
از مجموع 134 برنامه مصوب تعداد 43 برنامه در محور فرهنگی – اجتماعی، تعداد 22 برنامه در محور خدمات زائرین، 16 برنامه در محور امور موقوفات 25 برنامه در محور امور اقتصادی و 28 برنامه در
محور پشتیبانی جهت اجرا به کمیسیونهای تخصصی ابلاغ گردید تا تعداد 56 برنامه مقدم و دارای اولویت اجرا مطابق برنامه زمانبندی مصوب براساس سیاستهای شورای عالی برنامه ریزی و نظارت عملیاتی گردد.
در فرایند عملیاتی نمودن برنامه ها شرح انتظارات و خواسته ها (RFP) از سوی مشاور چشم‌انداز ارائه می گردد و براساس آن پروپوزال ارائه شده از سوی مجریان و مشاوران واجد شرایط در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارائه و تصویب در شورای عالی برنامه ریزی، عملیات اجرای مطالعات برنامه های چشم انداز در کمیسیونها آغاز می گردد. هم اکنون تعداد 36 برنامه در دست اجرا قرار دارد.

3 – استقرار سیستم کنترل پروژه آستان قدس رضوی
افزایش طرح ها و پروژه های عمرانی، کشاورزی، فرهنگی، اجتماعی و توسعه سازمانی، استقرار سیستم کنترل پروژه را برای نظارت و ایجاد هماهنگی لازم در حسن اجرای پروژه ها و ارتقاء بهره وری و اثربخشی منابع و امکانات را ضروری می نمود. به این منظور حسب تأکید قائم مقام محترم استقرار سیستم کنترل پروژه از سال 1385 در دستور اقدام قرار گرفت و ضمن توسعه کمی و کیفی امر نظارت، هم اکنون قریب به 300 پروژه در مجموعه آستان قدس رضوی تحت نظارت می باشد.
در سیستم کنترل پروژه براساس استانداردهای علمی نوین موضوعات متنوعی اعم از ذینفعان و عوامل پروژه، برنامه زمانبندی، پیشرفت واقعی و پیشرفت مورد انتظار و میزان انطباق آن، تأخیرات و عوامل مؤثر در تأخیر، هزینه ها و پیشرفت مالی پروژه ها، کیفیت اجرا و سایر اطلاعات مرتبط در بازدیدهای میدانی از پروژه ها و همچنین گزارشات به روز شده تدوین و در قالب گزارش سیستم کنترل پروژه به جلسات هفتگی شورای محترم معاونان و مشاوران ارائه می گردد.

4 – اجرای طرح کارت امتیازی متوازن (BSC)
پیوند راهبرد با عملیات سازمان، رمز موفقیت سازمانهای پیشرو در تحقق اهداف متعالی در چشم‌انداز ترسیم شده به شمار می رود. کارت امتیازی متوازن به عنوان راه حل جامع مدیریتی برای برقراری پیوند بین راهبردها و اجرای عملیات از اهمیت بسزایی برخوردار است. در آستان قدس رضوی به منظور تحقق اهداف چشم انداز مدلهای علمی روز مورد بررسی قرار گرفت و به این منظور رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) مناسب شناخته شد. این طرح به صورت آزمایشی در حوزه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی انجام شد در این طرح پس از برگزاری جلسات آموزشی و کارگاهی و با مشارکت جمعی مدیران و کارشناسان همچنین بررسی اسناد مصوب تعداد 120 شاخص متناسب با اهداف چشم‌انداز شناسایی گردید. در این روش پس از هدفگذاری سالانه شاخصها، مقادیر عملکرد شاخصها طی سال اندازه گیری می شود و روند تغییرات در راستای چشم انداز و مقدار تحقق آن تعیین می گردد.
هم اکنون با تأیید این روش در شورای عالی برنامه ریزی و نظارت، اجرای طرح در آستان قدس رضوی با انتخاب مجریان و مشاوران واجد صلاحیت در دست پیگیری قرار دارد.
شاخصهای حوزه های اجرایی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
عنوان هدف راهبردی وزن تعداد بعد تعداد شاخص تعداد KPI
متکی بر نیروی انسانی متعهد، نظام مند، متخصص و کارآمد 30 8 40 7
دارای ساختار سازمانی منسجم، پویا و مشارکت جو و دارای ساختار سازمانی تسهیلگر، کارآفرین و نوآور 15 4 17 3
مجهز به سیستم ها و فناوری های روز 20 4 20 8
بهبود مستمر فرآیندها و فعالیتهای سازمانی 15 3 19 2
انضباط مالی 20 3 22 14
جمع 100 22 120 34


ب ) اصلاح نظام بودجه ریزی

5 – بودجه ریزی و استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی
مأموریت اداره بودجه آستان قدس رضوی اجرای برنامه ریزی، سازمان دادن، هدایت و رهبری، کنترل و نظارت برنامه مالی یک ساله جهت تحقق اهداف و مأموریت های آستان قدس رضوی در حوزه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی، رفاه زائرین و موقوفات در چارچوب کلیه قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های مصوب، رعایت غبطه وقف و وصول درآمدها، توجه به ارتقاء بهره وری، کاهش هزینه های غیرضروری که اصول مهم تنظیم بودجه آستان قدس رضوی است را مدیریت، و به نحوی هزینه و فایده را اندازه گیری و تحلیل می نماید.
در جهت انجام این مهم مراحل تهیه و تنظیم بخشنامه بودجه، بررسی بودجه های پیشنهادی، تشکیل کمیسیونهای تخصصی (بررسی بودجه، تخصیص اعتبار، ستاد برنامه و بودجه)، تهیه تبصره های بودجه، تلفیق و جمع بندی لایحه بودجه، ابلاغ، گزارشات نظارت بر بودجه و گزارشات مدیریتی که باعث تمرکز تصمیم گیری و شفافیت مشکلات سازمانی، اولویتها و ارائه مبانی صحیح برای اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مدیران عالی سازمان را فراهم می نماید.
بنابراین حرکت بودجه از حالت سنتی و ثبت ارقام در دفاتر به صورت دستی در طی سالیان متمادی به حالت مکانیزه (در سال 74) و سپس اصلاح روشهای بودجه ریزی از سنتی (افزایش به وضع موجود) به برنامه ای و سپس عملیاتی بوده است.

6 – بودجه ریزی موقوفاتی
در راستای سیاستهای آستان قدس رضوی و بمنظور اجرای دقیق نیات واقفین، بودجه موقوفاتی بعنوان بخشی از بودجه کل آستان قدس رضوی ذیل تبصره های بودجه و در قالب 26 فصل، ذیل اعتبارات معاونت حقوقی و امور موقوفات تهیه و تنظیم می گردد. با توجه به اهمیت موضوع تنظیم بودجه موقوفاتی هر سال براساس درآمدهای تحقق یافته 2 سال قبل صورت می گیرد. درآمدهای تحقق یافته یا معلوم مصرف می باشد که تحت عنوان موقوفات خاص و براساس موارد وقف مندرج در وقفنامه به مصرف می رسد و یا اینکه معلوم المصرف نیست و تحت عنوان موقوفات مطلقه در بودجه شناسایی که مصرف آن با اجازه مقام منیع تولیت عظمی آستان قدس رضوی انجام می گردد.
که در سال های اخیر فعالیت مهم این اداره تمرکز بر اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و قیمت تمام شده می باشد. تا بتوانند در قالب بودجه اثربخشی، کارآیی، بهره وری و صرفه جویی خدمات و فعالیت ها را به ابعاد بودجه ریزی فعلی اضافه و هدفها را روشن و شفافتر بیان نمود.
مطالعات طرح استقرار بودجه ریزی عملیاتی از مردادماه سال 1385 آغاز گردیده است و پس از آن وارد فاز اجرایی؛ و سپس الگوی بودجه ریزی عملیاتی (در سال 1391) و مقدمات استقرار آن در سیستم جامع مالی آستان قدس رضوی فراهم گردیده است.
گسترده این فعالیت ها در اداره بودجه آستان قدس رضوی شامل سازمان مرکزی و حوزه های وابسته با 64 مرکز اجرایی؛ مؤسسات فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، عمومی و مراکز استان ها با 35 مرکز اجرایی عهده دار امور کنترل هزینه و درآمد آن می باشد.

7 – استقرار سیستم کنترل و پیگیری تبصره های بودجه
به منظور کنترل نحوه اجرای بودجه نظام گزارش گیری از نحوه اجرای تبصره های بودجه از سال 1368 طراحی و اجرایی گردیده است. همچینین به منظور تسهیل فرایند گزارش گیری اجرای تبصره های بودجه مطالعات طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل و پیگیری تبصره های بودجه تحت WEB و به صورت On Line در سال 1384 شروع و در سال 1385 به حیطه اجرا درآمد. این سیستم توانایی و قابلیت ارجاع تبصره های مربوط به هر حوزه در سازمان مرکزی و مؤسسات فرهنگی اجتماعی و دریافت گزارش عملکرد به آن مرکز اجرایی را دارد و سپس اقدام به تهیه گزارشات مربوط می نماید.

ج ) تعامل با دولت در وصول مطالبات

8 – پیگیری و وصول مطالبات از دولت و دستگاه های اجرایی
استیفای حقوق موقوفه و پیگیری مطالبات آستان قدس رضوی از دولت و دستگاه های اجرایی از سال 1369 در دستور کار قرار گرفت.
روند پیگیری وصول مطالبات در حوزه اداره بودجه آستان قدس رضوی با تلاش مداوم و مستمر اعضاء کمیسیون مطالبات از دولت و کارشناسان ذیربط با تشکیل جلسات متعدد کارشناسی شامل اثبات موقوفه بودن، تعیین حدود دقیق اراضی، نرخ گذاری و وصول حقوقات موقوفه با ساعت ها صرف وقت انجام و تاکنون منجر به وصول 80 درصد حقوقات موقوفه شناسایی شده گردیده است.

د – ساماندهی نظام آمار و اطلاعات مدیریت

9 – اتوماسیون نظام آماری با استقرار نرم افزار جامع آمار و اطلاعات مدیریت آستان قدس رضوی:
نظر به گسترش فعالیتها در خانوادة بزرگ آستان قدس رضوی و شرکتها و مؤسسات وابسته پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نیاز به یک بانک اطلاعاتی فراگیر، متمرکز و بهنگام که پیش نیاز هرگونه تصمیم گیری و برنامه ریزی در محیط پیچیده سازمان است بیش از پیش احساس می شد. اتوماسیون نظام آماری سازمان که با خرید و استقرار نرم افزار مناسب این امر از سال 1387 وارد مرحله جدیدی شده است، آرزویی بود که به خواست خداوند، عنایات حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء، مدد مسؤولین ارشد آستان قدس رضوی و همکاری تک تک همکاران که در امر ارائه آمار و اطلاعات همکاری می نمایند جنبه عملی به خود گرفته و اکنون این سامانه با استقرار در کلیه معاونتهای سازمان مرکزی و نمایندگی های شهرستانها و شرکتها و مؤسسات وابسته با داشتن بالغ بر پانصد کاربر تمامی مدیران و برنامه ریزان سازمان را قادر ساخته تا از هر مکان بتوانند بدون مراجعه به واحد آمار به صورت On line آخرین وضعیت آمارهای سازمان را مشاهده و مورد استفاده قرار دهند.

10 – تهیه سالنامه آماری فعالیتهای آستان قدس رضوی:
برنامه ریزی اصولی و جامع و ترسیم چشم اندازی واقع بینانه از حرکت یک مجموعه، نیازمند تحلیل منطقی و برداشت صحیح از عملکرد گذشته است. حسب تأکیدات تولیت آستان قدس رضوی، باتوجه به تأثیر محوری و تعیین کننده اطلاعات در برنامه ریزی و کلان نگری دقت در منابع مورد استناد امری ضروری است.
در این چارچوب به منظور فراهم آوردن بستر مناسب برای استفاده مدیران، کارشناسان و برنامه‌ریزان این نهاد مقدس، اطلاعات و آمار فعالیت های آستان قدس رضوی در بخش های مختلف سازمان مرکزی، مؤسسات و سازمان های فرهنگی تابعه و مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی از سال 1375 به عنوان سندی ماندگار تحت عنوان سالنامه آماری آستان قدس رضوی تدوین و منتشر می گردد.
سالنامه آماری، کارنامه عملیاتی خانواده بزرگ آستان قدس رضوی است که براساس آمار و اطلاعات جامع و فراگیر از همه سطوح سازمانی و در همه ابعاد اعم از اقدامات انجام شده در بخش هزینه‌ها و فعالیت های صورت گرفته در این سالنامه درج می شود. این گزارش که حاصل همکاری ادارة آمار و اطلاعات سازمان مرکزی و سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) سازمان اقتصادی است، مجموعة برآیند فعالیت های کل این مجموعه در تمامی مؤسسات و مراکز تابع است که علاوه بر انتشار آن در قالب کتابچه به صورت نشریة الکترونیکی نیز در اختیار بهره برداران قرار می گیرد.

هـ - اصلاح و تدوین مقررات خاص اداری و مالی

11 – اصلاح و تدوین مقررات استخدامی کارکنان:
ویژگیهای خاص فعالیتها و مأموریتهای آستان قدس رضوی برخورداری از مقررات استخدامی و انگیزشی خاص کارکنان را ضروری ساخته است: با این رویکرد آستان قدس رضوی در سال 1370 به تصویب مجموعه مقررات خاص استخدامی آستان قدس همت گمارد و با تجدیدنظر این مجموعه در سال 1380 با برگزاری جلسات متعدد نسبت به بومی سازی این قانون با ویژگیهای خاص خویش و تهیه دستورالعمل های اجرایی آن اقدام نمود که و در سال 1390 تدوین مجموعه مقررات خاص مدیریت خدمات آستان قدس انجام پذیرفته و مورد بهره برداری قرار گرفت.

12 – اصلاح و مکانیزه نمودن سیستم مالی و حسابداری
حسابداری سازمان تلاش نموده به سمتی حرکت نماید که وظیفه پاسخگویی و گزارشدهی به بهترین نحو ممکن انجام گردد در این راستا علاوه بر انجام وظایف جاری شامل اقدامات مستمر و دارای اولویت جمع آوری اطلاعات، تشخیص رویدادهای مالی، تهیه گزارش و اصلاح و تعدیل حسابها در مقاطع مختلف در جهت بهبود نظام مالی حرکت کرده و باتوجه به تصمیمات مدیران عالی سازمان تغییر از مبنای نقدی به تعهدی را در اولویت اول قرار داده است.

13 – ساماندهی اموال آستان قدس رضوی
ثبت اموال به روش تعهدی باتوجه به مستهلک شدن داراییها طی چند سال، ضمن ایجاد یک سیستم کنترلی و حفاظتی (کنترلهای داخلی) مدیریت را در جهت ارائه گزارشات شفاف از منابع و مصارف (گزارشگری مالی) و امکان برنامه ریزی مناسب برای آینده یاری می نماید.
بخشی از اهداف اجرای طرح که از الزامات حسابداری تعهدی نیز محسوب می شود شامل موارد ذیل است: تهیه لیست جامع اموال – طراحی ساختار نظام کدینگ اموال – شناسنامه دار کردن اموال منقول – شناسنامه دار کردن املاک و اراضی وقفی – پلاک کوبی اموال براساس فناوری RFID‌-

14 – انضباط مالی و اداری
یکی از مسائل مهم در طراحی و اجرای هر نظام اقتصادی و مالی، توجه به میزان کارآمدی آن در تخصیص بهینه ی منابع و افزایش عدالت است و در عمل نظامی موفق تر است که در این زمینه عملکرد بهتری داشته باشد نظم و مقررات از اصول جدانشدنی در حوزه اداری مالی است در این راستا با اهتمام ویژه ای به تدوین آیین نامه های مالی و اداری واتخاذ راهکارهای مناسب از جمله آیین نامه های ذیل در جهت انضباط اداری ومالی گام برداشته است.

1. آیین نامه اموال
2. آئین نامه اجرایی تسهیلات رفاهی کارکنان سازمان مرکزی
3. تدوین واصلاح آیین نامه معاملات
4. آئین نامه اضافه کار درآستان قدس
5. آئین نامه تشکیل شورای اداری واستخدامی آستان قدس رضوی
6. آئین نامه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آستان قدس رضوی
7. ایجاد ساختار جدید مدیریت کالا وخدمات
8. آئین نامه نحوه استفاده ازخودروهای آستان قدس رضوی
9. آئین نامه نظام استخدامی و تامین نیروی انسانی
10. راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیک
11. شیوه اجرایی انتخاب کارمند نمونه
12. آئین نامه بکارگیری مشمول وظیفه
13. آئین نامه مرخصیهای پرسنل
14. شیوه اجرائی و آئین نامه مأموریت
15. روش اجرائی تهیه صورتجلسه
16. آئین نامه بازخرید مرخصی
17. نظام نامه تشکیل جلسات
18. نظام نامه کمیته اجرائی
19. آئین نامه بررسی و ارزشیابی اسناد
20. قانون بازنشستگی پیش از موعد ( طرح 25 ساله)
21. آئین نامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
22. آئین نامه خدمت در اماکن متبرکه
23. دستورالعمل مسابقه و امتحان استخدامی
24. دستورالعمل اجرایی آزمونهای استخدامی
25. اصلاح آیین نامه انگیزشی جهت خروج نیروهای کم سواد
26. ادغام دو اداره نقلیه و تدارکات
27. مکانیزه شدن سیستم نقلیه
28. ایجاد بانک تأمین کنندگان در تدارکات
29. ساخت و تجمیع مجتمع انبارهای سازمان مرکزی
30. پلاک کوبی اموال با استفاده از فناوری رادیو شناسه (RFID)
31. ثبت اسناد حسابداری در سیستم از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی تا پایان سال 1374 (توضیحاً این تاریخ شروع عملیات مالی به صورت سیستمی می باشد)
32. تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان از آستان قدس به سازمان تامین اجتماعی

15 – استقرار سیستم سامانه هوشمند حمل و نقل
بکارگیری و استفاده از یک سامانه هوشمند مدیریت خدمات سرویس نقلیه مبتنی بر تکنولوژی روز ضروری بوده تا ضمن تأمین خواسته های مسئولین سازمان جهت نظارت و کنترل های دقیق و سریع عملکرد موجبات رضایت مندی کارکنان و استفاده کنندگان از امکانات را فراهم بیاورد.

16 – رویکرد برونسپاری
به دنبال مطرح شدن مباحثی همچون کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها، کوچک سازی و واگذاری بعضی از فعالیت های سازمان به بخش خصوصی مطرح گردید. در آستان قدس رضوی در چهارچوب سیاست های کلی و به منظور بهبود کیفیت خدمات و صرفه جویی در هزینه ها نسبت به برون‌سپاری بخشی از عملیات جاری (غیرثابت) اقدام نموده است این عملیات عمدتاً شامل خدمات نظافتی، خودرویی، ... می باشند که بازده مطلوب و مورد انتظار را به دنبال داشته است. در این راستا انتخاب پیمانکاران براساس آئین نامه معاملات آستان قدس رضوی با دقت نظر مورد بررسی قرار گرفته و انجام می شود.

17 – ایجاد مدیریت حسابرسی داخلی و ممیزی
در اجرای مفاد سند چشم انداز آستان قدس رضوی درخصوص تقویت نظارت های مالی و با هدف بررسی سیستمهای حسابداری و کنترلهای داخلی، نظارت و کنترل اجرای آنها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی،
رسیدگی به گزارشهای مالی و عملیاتی شامل بررسی مبانی به کار گرفته شده،
اندازه گیری طبقه بندی و گزارش چنین اطلاعاتی
همچنین انجام رسیدگی ویژه شامل آزمون گسترده معاملات و مانده حسابها درباره هریک از اقلام و یا عملیات خاص،
بررسی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی عملیات شامل کنترلهای غیرمالی سازمان،
بررسی رعایت قوانین، مقررات و سایر الزامات برون سازمانی و سیاستها، دستورالعمل های مدیریت و سایر الزامات درون سازمانی این مدیریت در سال 1382 در حوزه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی ایجاد گردید.

18 – حسابرسی عملیاتی
براساس مفاد ماده 79 الی 81 در ذیل فصل یازده با عنوان ارزیابی عملکرد از مجموعه مقررات خاص مدیریت خدمات آستان قدس رضوی نسبت به عقد قرارداد با مؤسسات حسابرسی دارای صلاحیت حرفه ای اقدام تا یکی از اولین نهادهای عمومی از خدمات حسابرسی عملیاتی بهره برده و با عنایت به نتایج اولیه از اجرای آن در بعضی از مؤسسات و شرکتهای وابسته و رویکرد مساعد مدیران ارشد سازمان برنامه ریزی لازم برای گسترش در سطح بخشهای مختلف سازمان و مؤسسات و شرکتها و مؤسسات وابسته در حال انجام می باشد.

19 – ایجاد دبیرخانه شوراها، کمیته ها و کمیسیونها
به منظور سیستمی نمودن کلیه صورتجلسات تنظیمی در سطح سازمان دبیرخانه شوراها، کمیته ها و کمیسیونها از سال 1383 در معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی ایجاد شده است. هدف از ایجاد این دبیرخانه انسجام بخشی به امور شوراها و کمیسیون ها و پیگیری ثبت صورتجلسات، اجرای مصوبات و ارائه گزارش های مرتبط بوده است.

و ) اصلاح ساختار و تشکیلات آستان قدس رضوی

20 – تدوین ساختار کلان سازمانی آستان قدس رضوی و ارائه ساختار مطلوب در تراز چشم انداز با رویکرد چابک سازی و منطقی سازی
به منظور تحقق هدف چشم انداز مرتبط با ساختار سازمانی با مضمون دارای ساختار سازمانی منسجم، پویا، منطقی و تضمین رشد و تعالی مستمر سازمان، طرح بازنگری و اصلاح ساختار تشکیلاتی سازمان دو حوزة سازمان مرکزی آستان قدس رضوی (حوزة قائم مقام و شش معاونت) و مؤسسات فرهنگی و اجتماعی تابعه (17 مؤسسه) از سال 1383 برنامه ریزی و اجراء گردید. برای اجرای این طرح پنج کارگروه متخصص با مسئولیت اساتید محترم دانشگاه و عضویت مجموعه مدیران داخلی جلسات کارشناسی متعددی برگزار گردید که تاکنون ضمن احصاء مجموعه فرایندها و فعالیت های این واحدها، ابعاد و ویژگی های ساختاری آستان قدس رضوی شناسایی و نتایج آن جهت طرح در کمیتة اجرای نظام هماهنگ پرداخت و شورای اداری استخدامی قرار گرفته است. بدین صورت پس از شناخت وضعیت موجود و سیاست های کلان ساختاری ساختار در تراز چشم انداز آستان قدس رضوی طراحی و پیشنهاد گردید.
در این راستا و به منظور ارتقاء بهره وری و نیز چابک سازی، منطقی سازی و کوچک سازی ساختار سازمانی، براساس محورهای چشم انداز به صورت مستمر نسبت به بازنگری و اصلاح ساختار تشکیلاتی آستان قدس رضوی اقدام گردیده است. در آخرین بازنگری بین سالهای 1389 تا 1392 نیز ضمن حفظ سیاست تسهیل سازی انجام کار و رعایت الزامات و نیازهای کاری، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی سازمان مرکزی آستان قدس رضوی و برخی مؤسسات وابسته اقدام گردیده است که نتیجه آن کاهش حدود 30% پست های سازمانی گردیده است که ضمن تقویت و تسریع جریان کار از افزایش بی رویة تشکیلات جلوگیری گردیده که بالطبع از هزینه های مرتبط با آن نیز اجتناب شده است. در بازنگری تشکیلات ضمن تقویت بنیة کارشناسی و نظارتی رویکرد تخصصی – نظارتی وجه غالب ساختارها باشد. بنابراین با تفکیک مشاغل یا فعالیت های قابل برونسپاری و غیرقابل برونسپاری و به عبارتی حاکمیتی و غیرحاکمیتی تلاش گردیده فعالیت هایی که امکان بهره گیری آنها به نحو مؤثرتر در بیرون سازمان وجود دارد واگذار یا برونسپاری شوند و از سوی دیگر به فعالیت های حاکمیتی سازمان با تقویت بنیة کارشناسی و نظارتی توجه ویژه ای شده است.

21 – اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
از جمله مهم ترین اقدامات در راستای ایجاد عدالت پرداختی براساس ارزش ویژه مشاغل طبقه‌بندی مشاغل است. طراحی نظام طبقه بندی مشاغل در آستان قدس رضوی به گونه ای که ضمن تطابق با ویژگی های خاص مشاغل این سازمان، با مقتضیات و شرایط آن هماهنگ بوده و توسعه دهنده شایستگی های خاص کارکنان باشد از جمله تلاش های صورت گرفته در مسیر استقرار نظام کارراهه شغلی و نظام جبران خدمات عادلانه است.
همچنین طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری در برخی مؤسسات آستان قدس رضوی با رویکرد احساس عدالت پرداختی و رعایت ضوابط قانونی، افزایش انگیزه و کاراریی کارکنان، پرداخت مزد مساوی در ازای کار مساوی، و ایجاد حس تفاهم بین مدیران و کارکنان از جمله اقدامات معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در این مسیر بوده است.

22 – تدوین و استقرار نظام تفویض اختیار
از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت توانمندسازی و توسعه شایستگی های منابع انسانی و نیز انتظام بخشی به تفویض اختیارات و مسئولیت ها، تدوین نظام تفویض اختیارات در قالب تعیین حدود اختیارات در مکاتبات و ارتباطات بوده است. همچنین با استقرار سیستم مکاتبات بدون کاغذ زمینه مناسبی در جهت تسهیل استقرار این نظام فراهم آورد.

ز ) توسعه و بهبود منابع انسانی

23 – برآورد نیروی انسانی موردنیاز براساس حجم فعالیت از طریق طرح کارسنجی و استانداردسازی
از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت ارتقاء بهره وری نیروی انسانی و اصلاح ساختار تشکیلاتی، مجموعه طرح ها کارسنجی، به منظور برآورد حجم کار و فعالیت های جاری در آستان قدس رضوی و شناخت مازاد و کمبود نیروی انسانی و تخصیص بهینة منابع انسانی موردنیاز از طریق کارسنجی و استانداردسازی در سازمان مرکزی و مؤسسات فرهنگی اجتماعی آستان قدس رضوی بوده است. طرح مذکور، که در نوع خود در کشور کمتر مشابهی داشته است، تاکنون سه بار در آستان قدس رضوی صورت گرفته است و نتایج آن به عنوان مبنایی اساسی برای اثربخش نمودن تصمیم گیری های مربوط به تشکیلات و نیروی انسانی موردتوجه قرار گرفته است.

24 – تحلیل و برنامه ریزی ده ساله نیروی انسانی
یکی از مسائل حیاتی سازمان، نیاز به نیروی انسانی مناسب جهت انجام مشاغل سازمان است، توسعه و افزایش خدمات سازمان از یک سو، پدید آمدن مشاغل جدید و نوظهور همراه با تحولات تکنولوژیک از سویی و خروج نیروها به دلایلی همچون بازنشستگی، فوت، از کار افتادگی و استعفا و یا اخراج از سوی دیگر همواره توازن افراد و مشاغل سازمانی را دستخوش تغییر می نماید که به منظور جلوگیری از بروز بحران های ناشی از کمبود و یا مازاد نیروی انسانی و همچنین توزیع مناسب نیروها در حوزه های مختلف سازمانی برحسب نیاز، در مقاطع منظم نسبت به برنامه ریزی و تحلیل نیروهای انسانی سازمان مرکزی اقدام می نماید که از جمله آنها می توان به تحلیل و برنامه ریزی ده ساله نیروی انسانی از سال های 1384 تا 1391 و انجام تحلیل های مقایسه ای و محاسبه روند رشد و یا کاهش نیروها در سال های اخیر و تدوین برنامه مناسب در این خصوص اشاره نمود.

25 – تدوین برنامه راهبردی منابع انسانی در آستان قدس رضوی
در راستای اجرایی نمودن سند چشم انداز بیست سالة آستان قدس رضوی که در آن به برخورداری از سرمایه های انسانی ممتاز و شایسته تصریح شده است، مطالعات مربوط به تدوین طرح جامع راهبردی منابع انسانی در آستان قدس رضوی اجرایی گردیده است. طرح جامع به عنوان مبنای اصلی در طراحی نظام انتخاب، ارتقاء کارکنان، نظام انگیزش و پاداش و نظام مدیریت عملکرد قرار خواهد گرفت. از مزایای اجرای این طرح می توان به موارد ذیل اشاره نمود
1 – ارائه نظام جامع مدیریت منابع انسانی مبتنی بر الزامات و اهداف راهبردی
2 – معماری منابع انسانی منسجم و علمی هماهنگ با راهبردها و خط مشی های آستان قدس رضوی
3 – تناسب مدل شایستگی علمی با فرهنگ و خدمات خاص آستان قدس جهت توسعه شایستگی ها و قابلیت های راهبردی کارکنان و ...

26 – استقرار نظام ارزیابی عملکرد
به منظور استفادة مؤثر و کارآمد از منابع انسانی و ایجاد انگیزه مناسب در مدیران و کارکنان برای بهبود عملکرد، نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان، و مدیران در آستان قدس رضوی با رویکردی نظام مند از سال 1384 جهت حدود 1800 نفر کارکنان رسمی و پیمانی برنامه ریزی و اجرایی گردیده است. با این حال به دلیل گستردگی و تنوع مشاغل و نیز اجرای بهینة ارزشیابی عملکرد باتوجه به تجربیات به دست آمده و مطالعات صورت گرفته نظام مذکور طی دو بار مورد بازنگری قرار گرفته است. در سال 1392 نیز تغییرات اساسی در سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان صورت گرفته است که در مراحل نهایی طراحی و استقرار قرار دارد. اجرای سیستمی ارزشیابی عملکرد، امکان اجرای ارزیابی عملکرد در بازه های زمانی کوتاه تر، انجام مطالعات نظرخواهی و آسیب شناسانه، بازنگری آیین نامه نتایج ارزیابی عملکرد نیز از جمله سایر اقدامات در راستای بهینه سازی و ارتقاء نظام مذکور بوده است. همچنین در راستای ایجاد انگیزه و ارائة الگوهای رفتاری موفق کارکنان، طرح انتخاب کارمند نمونه نیز در آستان قدس رضوی، با تدوین آئین‌نامه ها و دستورالعمل های مربوط به آن اجرایی گردید.

27- تاسیس مرکز آموزش ضمن خدمت آستان قدس رضوی
گستره فعالیت های آستان قدس رضوی به عنوان یکی از نهادهای مذهبی ، بسیار متنوع و رو به گسترش و توسعه می باشد .این نهاد مقدس همواره به اقتضای ضرورت نیروهای جدیدی را با تخصص های مختلف جذب نموده که احساس نیاز به آموزش مستمر کارکنان در طول خدمت ، توجه به بحث آموزش جهت به روز رسانی سطح دانش عمومی و تخصصی و مهارت کارکنان پُر تلاش این مجموعه را به منظور آشنا نمودن آنان با تحولات جدید علمی و فن آوری در زمینه های تخصصی ضروری ساخته است . بر این اساس بخش آموزش در سال 1365 به عنوان زیر مجموعه اداره امور فرهنگی تشکیل و شروع به فعالیت نمود. در سال 1367 اولین آیین نامه آموزش کارکنان تدوین و به تصویب شورای محترم آموزش رسید و در آن رسالت مرکز آموزش چنین تعریف شده است : « توانمند سازی کارکنان در زمینه علمی ، فرهنگی و ارتقای دانش عمومی و تخصصی و ارائه خدمات مشاوره ای به کارکنان محترم آستان قدس رضوی » .

28- فعالیت های برجسته مرکز آموزش ضمن خدمت آستان قدس رضوی
1 ) تکیه بر خط و مشی حاکم بر مأموریت مرکز آموزش در بسط شیوه های آموزش و توفیق تعریف شیوه های نوین آموزش همچون آموزش مجازی و آموزش مفهومی .
2 ) توفیق در اقناع سیستم سیاست گذاری سازمان در لزوم تدوین نظامنامه آموزشی هم زمان پیش از عملیاتی نمودن طرح جامع آموزش و ارائه چارچوب اجرایی .
3 ) بسط دامنه برنامه های آموزشی و تحت پوشش قرار دادن کارکنان مؤسسات فرهنگی و اجتماعی تابعه و توفیق در تجمیع و سر جمع نمودن بودجه آموزشی این مؤسسات در بودجه مرکز آموزش .
4 ) نهادینه سازی سیستم نرم افزاری جام و در ادامه جام فردی برای تمام کارکنان سازمان و ارتقای تعامل با مخاطبان در حوزه مجازی و تعدیل و تنزیل هر چه بیشتر در مکاتبات غیر ضروری فی ما بین .
5 ) ایجاد سیستم کتابخانه دیجیتال مرکز آموزش .
6 ) ایجاد سیستم یایگانی دیجیتال مرکز آموزش .
7 ) راه اندازی برنامه های آموزشی از طریق سیستم اتوماسیون اداری .
8 ) راه اندازی برنامه های آموزش مجازی .
9 ) راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس آموزشی .
10 ) راه اندازی سایت اینترنتی مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان در سه حوزه .
11 ) افتخار به دریافت چندین لوح تقدیر و تندیس از مراجع معتبر سازمانی و خارج از سازمان .
12) برگزاری بیش از 18739 دوره آموزشی کوتاه مدت برای بیش از 10 هزار نفر از کارکنان به میزان 120956 ساعت .
13) برگزاری 104 دوره کوتاه مدت آموزشی توجیهی بدو خدمت خدمه اماکن متبرکه برای بیش از سه هزار نفر از خدمه محترم به میزان 145692 نفر ساعت .
14) برگزاری بیش از 150 سمینار و کارگاه علمی – آموزشی برای مدیران و کارشناسان سازمان .
15) برگزاری 22 دوره آموزشی ویژه برای بیش از 300 نفر از بسیجیان حوزه اماکن متبرکه .
16)برگزاری بیش از 60 همایش علمی – آموزشی برای مدیران و کارکنان سازمان .
17) اجرای 9 دوره طرح غنی سازی اوقات فراغت فرزندان کارکنان برای حدود دو هزار نفر از فرزندان کارکنان در هر سال .
18) برگزاری 18 همایش شکوفایی جلوه های اخلاق متعالی در خانواده رضوی .
19) اعزام پرسنل برای طی دوره های بلند مدت و کوتاه مدت آموزشی به مراکز آموزشی معتبر خارج از سازمان .
20) پیشنهاد و اجرای رشته های تحصیلی اختصاصی و مورد نیاز آستان قدس رضوی شامل کاردانی تربیت مربی قرآن کریم و کاردانی امور زائرین با همکاری دانشگاه جامع علمی – کاربردی .
21) انتشار 145 نسخه نشریه با عنوان ماهنامه همکار برای کارکنان سازمان .
22)چاپ و انتشار هشت عنوان کتاب تخصصی .
23) برگزاری دوره های بلند مدت آموزشی :
الف ) دوره های بلند مدت آموزشی معادل در مقاطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد از ابتدای سال 1371 تا سال 1382
- مقطع کاردانی 11 دوره به میزان 268 نفر
- مقطع کارشناسی 4 دوره به میزان 84 نفر
- مقطع کارشناسی ارشد 2 دوره به میزان 31 نفر
در مجموع تعداد 383 نفر در این دوره ها آموزش دیده اند .
( شایان ذکر است حسب ضرورت در حال حاضر تعداد 2 دوره معادل در مقطع کارشناسی در حال تحصیل می باشند ) .
ب ) دوره های بلند مدت آموزشی پودمانی و ترمی علمی – کاربردی از ابتدای سال 1382 تاکنون در مقاطع کاردانی و کارشناسی مجموعا" با 1037 نفر فراگیر ، تعداد 779 نفر فارغ التحصیل شده اند .
- تعداد 636 نفر در مقاطع کاردانی
- تعداد 143 نفر در مقطع کارشناسی
- در حال حاضر تعداد 258 نفر در حال تحصیل می باشند.
( شایان ذکر است در حال حاضر سرانه آموزشی کارکنان 7/43 ساعت آموزشی برای هر نفر در سال می باشد . )
29 – تدوین طرح جامع آموزش کارکنان
در راستای توسعه و بالنده سازی کارکنان و اثربخش نمودن بیشتر فرآیند آموزش طرح جامع آموزش به عنوان خط مشی و استراتژی سازمان درخصوص آموزش کارکنان در دست تهیه و اقدام می‌باشد. در این طرح، آموزش از حالت تقاضا محوری خارج می گردد و به صورت هدفمند و مبتنی بر چشم انداز، مأموریت سازمان و نیازهای حال و آتی آموزشی قرار می گیرد.
در این طرح با تجزیه و تحلیل عوامل هر شغل بر مبنای رشته و رسته های شغلی طرح طبقه بندی مشاغل سازمان مرکزی آغاز و با تحلیل نیازهای شغل و تدوین شرایط احراز هر شغل از لحاظ دانش، توانش و بینش ادامه یافت و با تقسیم دوره های آموزشی و ضمن خدمت به سه بخش آموزشهای عمومی، آموزش های تخصصی و آموزشهای اختصاصی همراه با تعیین نوع مخاطب، تعداد سطوح، نحوه و زمان ارائه آموزش و کلیاتی از محتوی دوره بستر مناسب برای طراحی دقی، اثربخش و مبتنی بر نیاز سرفصل دروس فراهم گردیده است. این طرح اهداف زیر را دنبال می کند: 1 – ارتقا سطح کیفی سرمایه‌های انسانی از طریق افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان 2 – آماده سازی کارکنان برای ارتقا به رده های شغلی بالاتر 3 – رشد فضائل اخلاقی، فرهنگ سازمانی و بهبود روابط انسانی کارکنان
4 – ایجاد ارتباط شفاف و مشخص بین نظام آموزش کارکنان با سایر نظام های استخدامی.

30 – به کارگیری روش ها و فناوری های نوین آموزشی
باتوجه به توسعه فناوری های نوین و تسهیل و تسریع در امر آموزش و ارتقا کارکنان، طرح آموزش‌های مجازی نیز با همکاری واحد ICT در دستور کار قرار گرفته است که در حال حاضر با برگزاری چندین دوره غیرحضوری این آموزش ها اجرایی شده است. در حال حاضر نیز امکان پخش همزمان همایش ها و سمینارهای مرکز آموزش برای کلیه مدیران، کاربران و فراگیران از طریق شبکه داخلی سازمان و نیز ویدئو کنفرانس فراهم گردیده است که از گستردگی و استقبال مناسب نیز برخوردار است. همچنین در راستای بهره گیری از فناوری های نوین در امر آموزش، تهیه نرم افزار جامع اطلاعات آموزشی و انجام امور آموزشی در سیستم نرم افزار نیز در مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان طراحی و اجرایی شده است. به گونه ای که در حال حاضر کلیه امور آموزش کارکنان از برنامه ریزی تا اجرا تحت نرم افزار آموزشی می باشد.

31 – تدوین، ارتقا و اجرای فرآیند جذب و استخدام
همزمان و همگام با تغییرات و تحولات تکنولوژیک، اجرای فرآیند جذب و استخدام، همواره در سال های اخیر نیازمند بهبود و بازنگری مداوم بوده است و آستان قدس رضوی همواره تلاش نموده است تا در زمینه جذب و استخدامی به منظور: 1 – جذب نیروهای متعهد و با کیفیت بالا 2 – رعایت عدالت استخدامی 3 – ایجاد فرصت های برابر استخدامی به این مهم همت گماشته که از جمله اهم اقدامات آن می توان به ایجاد پایگاه اینترنتی آزمون های استخدامی، کاهش چشم گیر زمان اجرای آزمون های استخدامی با استفاده از تکنیک های موازی، بهره گیری از آزمون های سنجش دانش تخصص و عمومی و نیز سنجش استعداد متقاضیان فرد منطبق بر استانداردهای سازمان سنجش، کارنامه‌های تفصیلی و ... اشاره نمود.

32 – طراحی و استقرار بانک اطلاعات مدیران و کارشناسان
باتوجه به نقش ویژة مدیران و کارشناسان در برنامه ریزی و طراحی فعالیت ها به منظور تحقق اهداف چشم انداز بیست سالة آستان قدس رضوی طرح ارتقاء نظام انتخاب و انتصاب مدیران و ایجاد نظام کارراهه شغلی در سازمان مرکزی آستان قدس رضوی آغاز گردید. از اقدامات مهمی که به عنوان زیرساخت اطلاعاتی در طرح مذکور تلقی می گردد طراحی و اجرای بانک اطلاعات مدیران و کارشناسان آستان قدس رضوی است که از سال 1386 آغاز و با مستند سازی سوابق شغلی و توانمندیهای حدود 70 درصد کارشناسان و مدیران سازمان مرکزی، نرم افزار مرتبط به شکل مکانیزه پیاده سازی شده است و در حال حاضر نیز به روز آوری آن و تکمیل اطلاعات مربوط به مدیران و کارشناسان در دست اقدام می باشد.

ح ) اصلاح و بهینه سازی روش های انجام کار

33 – پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت، مستندسازی روش اجرای فرایندها و چرخه های کاری، و اصلاح و بهینه‌سازی فرایندها و فعالیت ها
با هدف تدوین نظام مناسب و بهینه با توان شناسایی و رفع نیازمندی های ذینفعان، تضمین مناسب و مستمر کیفیت در ارائة خدمات و نیز بهبود رضایتمندی آنان، پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردهای بین المللی از سال 1383 در دستور کار آستان قدس رضوی قرار گرفته است. در حال حاضر تمامی حوزه های معاونت ها و دفاتر ستادی سازمان مرکزی آستان قدس رضوی موفق به استقرار نظام تضمین کیفیت و دریافت گواهینامه های مربوطه از شرکت های معتبر داخلی گردیده اند. پیاده سازی سیستم مذکور در چهار فاز؛ مستندسازی، اجراء، کنترل و بهبود مستمر با محوریت انطباق سازی فرآیند با الزامات استاندارد، مشتری محوری، مدیریت مشارکتی، ارتقاء دانش فنّی کارکنان و بهبود مداوم سیستم اجرایی گردید. از جمله تلاش های صورت گرفته در این نظام می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• مستندسازی فرایندها و فعالیت های تمامی حوزه‌های سازمان مذکور در قالب بیش از 490 دستورالعمل،
• انجام حدود 5000 هزار پایش خدمت از زمان استقرار سیستم مذکور در راستای بهبود مستمر فعالیت‌ها و فرایندها،
• شناسایی و گزارش 278 مورد عدم انطباق،
• تصویب و اجرای 140 مورد اقدام اصلاحی و حدود 40 مورد اقدام پیشگیرانه،
• انجام 16 ممیزی داخلی کیفیت به منظور حصول اطمینان از صحّت عملکرد سیستم،
• برگزاری بیش از 40 جلسة بازنگری مدیریت و بیش از 380 جلسة کمیتة فرعی بهبود به منظور بررسی و حل مسائل حوزه با مشارکت کارکنان.
انجام طرح های مدیریت و بهبود فرایندها، شناخت راهکارهای صرفه جویی و بهبود شاخص های سنجش و اندازه گیری فرایند و خدمت از دیگر تلاش های صورت گرفته در راستای استقرار نظام مدیریت کیفیت و بهبود فرایندها و فعالیت ها در آستان قدس رضوی بوده است.

34 – استقرار نظام مهندسی ارزش
در راستای بهبود خلاقیت و با هدف بهبود بهره وری، ارزش افزوده و کیفیت فرایندها و فعالیت‌های ارائه خدمات و صرفه جویی در منابع سازمانی طرح مطالعاتی مهندسی ارزش با رویکرد تکریم زائرین در سازمان مرکزی آستان قدس رضوی از سال 1386 آغاز و مهمانسرای حضرت باتوجه به اهمیت ارائه خدمات به عنوان اولین واحد سازمانی برای پیاده سازی آن انتخاب گردید. در حال حاضر نیز بکارگیری این رویکرد در سایر واحدهای سازمانی در برنامه های معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی قرار دارد.

35 – استقرار نظام پیشنهادات
به منظور ارتقاء نظام تصمیم گیری و بهره گیری از نظرات کارکنان سازمان در بهبود هرچه بهتر فرایندها و سیستم های کاری، نظام پیشنهادهای آستان قدس رضوی با تشکیل کمیتة بررسی پیشنهادات و تصویب آئین نامة داخلی آن در اردیبهشت 1386 اجرایی شد. در این سیستم تاکنون بیش از 4300 پیشنهاد به دبیرخانه کمیته واصل گردیده و 73 جلسة کمیتة مذکور جهت بررسی این پیشنهادها تشکیل شده است. در طی جلسات مذکور حدود 300 پیشنهاد تأیید گردیده است.

36 – طراحی و استفادة بهینه از فضای فیزیکی و تجهیزات اداری
به منظور افزایش کارایی و استفادة بهینه از منابع و ظرفیت های فیزیکی و تخصیص بهینه فضای اداری، طرح تجزیه و تحلیل و طراحی بهینة فضای فیزیکی، تجهیزات و ملزومات اداری متناسب با جریان انجام کار و پست سازمانی در آستان قدس رضوی برنامه ریزی و اجرایی گردید. براساس این طرح، فضاهای کمبود و مازاد شناسایی شده و نسبت به تخصیص بهینه فضاهای اداری اقدام گردیده است.

37- طراحی و استقرار نظام مدیریت بحران
آستان قدس رضوی با توجه به تنوع و گستردگی فعالیتها و ماموریتهای خود در ارائه خدمات مختلف و حساسیت بسیار زیاد برخی از فعالیتها و خصوصا حضور میلیونها زائر در این مکان مقدس ضرورت آمادگی و سازماتدهی مطلوب و مدیریت بحران در پیشگیری و مقابله با بحرانهای احتمالی را از سال 1383 در دستور کار خود قرار داد ، که بدین منظور شیوه نامه اجرایی مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی و غیرطبیعی با تاکید بر حوزه اماکن متبرکه و ابنیة پیرامون در تاریخ 1383 تهیه و تدوین و مستقر گردید.
تدوین دستورالعمل خاص مدیریت بحران در اماکن متبرکه، تفکیک انواع بحران ها و شناسایی اقدامات قبل، حین و پس از بحران، و انجام مانورهای بحران از جمله فعالیت ها در راستای اجرای نظام مذکور بوده است.

ط ) توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

38 – ایجاد و توسعه زیرساخت های شبکه های ارتباطی
√ ایجاد و بهره برداری از اولین شبکه کامپیوتری در آستان قدس رضوی با بکارگیری Mainframe در دهه 70
√ ایجاد و شبکه LAN از اوایل دهه 80 تاکنون و پوشش حداکثری در گستره جغرافیایی سازمان
√ توسعه زیرساخت های ارتباطی (Wireless – فیبر نوری – اینترنت و اینترانت) براساس استانداردهای بین المللی

39 – ایجاد و توسعه شبکه اینترانت سازمان
√ ایجاد و توسعه شبکه بین شهری و بین استانی در سطح کشور با بیش از 144 نقطه متصل از دهه 80 تاکنون با استفاده از تکنولوژیهای ارتباط راه دور (E1؛ PTP، VPN؛ Pre-wimax و ...)

40 – توسعه خدمات اینترنتی و استفاده از فضای مجازی
√ ایجاد و بهره برداری از اولین سایت اطلاع رسانی در دهه 70 و توسعه آن به منظور اطلاع رسانی الکترونیکی در فضای مجازی
√ تحقق حضور مؤثر آستان قدس رضوی در فضای مجازی با ایجاد پورتال جامع آستان قدس رضوی با بیش از 30 زیرپورتال
√ بهره برداری از سرویس های اینترنتی مختلف (ماهواره، مخابرات، DSL و ...) از دهه 80 تاکنون و توسعه آن به صورت متمرکز با ایجاد زیرساخت اینترنت در مرکز داده به میزان MB 155
(1 STM)
√ راه اندازی خدمات الکترونیکی بر روی بستر اینترنت به منظور خدمات رسانی به ارباب رجوع و زائرین حرم مطهر و گسترش آن در راستای اشاعه فرهنگ اسلامی با سایر نقاط جهان (پخش زنده تصاویر حرم مطهر بر روی بستر اینترنت (Razavi.tv)، کیوسکهای اطلاع رسانی؛ سامانه های پیام رسان و ...)
√ بهره برداری از فناوری روز در مدیریت منابع سازمانی و تبادل اطلاعات با مجموعه های خارج از سازمان منطبق بر چشم انداز 20 ساله آستان قدس رضوی

41 – تحقق سازمان الکترونیک
√ ایجاد و بهره برداری از سیستم های الکترونیکی و حذف روشهای سنتی گردش مکاتبات در دهه 70
√ راه اندازی و توسعه سیستم گردش مکاتبات بدون کاغذ و مدیریت فرم های اداری در گستره جغرافیایی سازمان در کلیه مؤسسات فرهنگی؛ مؤسسه و سازمان وابسته به آستان قدس رضوی با امعان‌نظر بر روشهای امن سازی تبادل اطلاعات (امضای دیجیتال و احراز هویت کاربران و ...)
√ ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد (بایگانی دیجیتال) در گستره جغرافیایی سازمان و 14 شهرستان (در 36 بایگانی و بالغ بر 20 میلیون برگ)
√ عضویت در شبکه دولت به منظور تبادل الکترونیکی اطلاعات و مکاتبات در سطح کشور

42 – تولید و توسعه نرم افزارهای کاربردی سازمانی
√ ایجاد، توسعه و بهره برداری از سامانه های نرم افزاری نسل اول بر روی mainframe در آستان قدس رضوی از ابتدای دهه 60
√ استفاده و بهره برداری از سامانه های نرم افزاری با رویکرد کوچک سازی در بهره برداری از کامپیوترهای PC در دهه 70
√ تغییر رویکرد سازمان و استفاده از سامانه های نرم افزاری مجتمع با دیدگاه فرآیند گرا و یکپارچه در دهه 80 بیش از 115 عنوان نرم افزار
√ آغاز بهره برداری از سیستم های یکپارچه در جهت استقرار سیستم جامع اتوماسیون رضوی از سال 90

43 – ایجاد و بهبود امنیت اطلاعات
√ التزام به استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات 27001 ISo در دهه 80 و بهره برداری از آن
√ امن سازی کلیه درگاههای I/O اطلاعاتی سازمان
√ اعمال سیاست های امنیتی در تبادل اطلاعات سازمانی (بستر شبکه ارتباطی) و ایجاد امنیت فیزیکی
√ مدیریت بحران با کنترل و مانیتورینگ کلیه رخدادهای شبکه
√ بهره برداری از مرکز داده (DATA Center) و تغییر استراتژی نحوه نگهداشت اطلاعات و ایجاد زیرساخت های لازم (ایجاد Cold Site، Warm Site و ...)

44 – مرکز داده آستان قدس رضوی (Data Center)
√ رویکرد توسعه ارائه خدمات مجموعه آستان قدس رضوی و اقدام به راه اندازی مرکز داده در دهه 80
√ بهره برداری از بزرگترین مرکز داده شرق کشور (DATA Center) به منظور تمرکز ارائه خدمات در سه مرحله (انتقال سرویس های سازمان – ارائه خدمات به مؤسسات فرهنگی، شرکت ها و مؤسسات تابعه آستان قدس رضوی – ارائه خدمات به متقاضیان خارج از سازمان آستان قدس رضوی) در سال 90

45 – تشکیل شورا و دبیرخانه فناوری اطلاعات و ارتباطات
شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات آستان قدس رضوی، باتوجه به مفاد مندرج در منشور شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات، از تاریخ 31 تیرماه 1372 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. این شورا در مرحله نخست با هدف ساماندهی به امور انفورماتیکی در آستان قدس رضوی طی اولین دوره فعالیت خود تا اواخر خردادماه 1377، نسبت به سیاستگذاری امور انفورماتیکی آستان قدس رضوی اقدام نمود.
در ادامه این شورا، در تاریخ 6 اردیبهشت 1380 با ترکیبی جدید در راستای سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت، سازماندهی و تعیین وظایف در امور داده ورزی، اتوماسیون و شبکه اطلاع رسانی فعالیت مجدد خود را آغاز نمود.
شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور برنامه ریزی، پیگیری، نظارت، اجرا و در نهایت پیشبرد اهداف کمی و کیفی مصوبات و تکالیف ابلاغی خود به حوزه های ذیربط دارای دبیرخانه است.
دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات از ابتدای شکل گیری کلیه فعالیت های تکلیفی شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات را در نقش پیگیری، نظارت، اجرا و توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی به عهده گرفته است. در سال 1383 با تشکیل هسته اجرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات آستان قدس رضوی، حسب تصمیمات اتخاذ شده در شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات این دبیرخانه به عنوان بازوی نظارتی و هسته اجرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان بازوی اجرایی شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات آستان قدس رضوی معرفی گردیدند.
برخی از مهمترین مصوبات اجرایی شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتند از:
1 – اجرایی شدن پروژه مکانیزاسیون فرایندها
2 – اجرایی شدن پروژه معماری اطلاعات سازمان
3 – اجرای عملیاتی پروژه زیرساخت شبکه
4 – اجرای پروژه شبکه اینترانت آستان قدس رضوی
5 – ایجاد مرکز خدمات داده آستان قدس رضوی (فاز اول و دوم)
6 – اجرایی شدن پروژه سیستم جامع اتوماسیون اداری
7 – طراحی امنیت شبکه و اجرایی شدن پروژه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
8 – دیجیتالی کردن اسناد سازمان و اجرایی شدن پروژه بایگانی دیجیتال (فاز اول و دوم)
9 – اجرایی شدن پروژه مکاتبات بدون کاغذ و توسعه سیستم اتوماسیون اداری
10 – اجرایی شدن امکان امضای دیجیتال در سیستم مکاتبات بدون کاغذ
11 – اجرایی شدن پروژه GIS
12 – ایجاد کمیته محتوایی فضای مجازی آستان قدس رضوی
13 – اجرایی شدن سایت اطلاع رسانی و پرتال جامع آستان قدس رضوی
14 – اجرایی شدن پروژه پرداخت الکترونیک
15 – اجرایی شدن پروژه استقرار سیستم آموزش مجازی

46 – طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم جامع اتوماسیون آستان قدس رضوی
در راستای تحقق اهداف چشم انداز آستان قدس رضوی و به منظور یکپارچه سازی فرآیندهای سازمانی در تجمیع سیستمهای جزیره ای موجود سازمان مرکزی آستان قدس از سال 88 با اتخاذ رویکرد جامعیت فرآیندهای سازمان مرکزی اقدام به تولید و استقرار سیستم جامع (سیستم جامع اتوماسیون رضوی) نمود.
با استقرار سیستم جامع اتوماسیون رضوی تمامی بخشها و واحدهای سازمان قادر به استفاده مشترک از اطلاعات می شود و ارتباط هر واحد با دیگری نیز به سهولت برقرار می گردد. در یک جمع‌بندی می توان گفت سیستم جامع اتوماسیون رضوی آستان قدس رضوی حاصل اجتماع فرآیندها و وظایف مختلف سازمانی در قالب یک سیستم جامع نرم افزاری می باشد.
از جمله دستاوردهای اجرای این پروژه احصاء و بهبود فرآیندهای سازمان مرکزی می باشد.


1392/6/26 سه‌شنبه

--
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر

اطلاعیه ها

لیست اسامی نیروهای موسسه تامین و پشتیبانی رضوی جهت معرفی به مجتمع آبی(آذر 98)

به اطلاع نیروهای موسسه تامین و پشتیبانی رضوی می رساند جهت آگاهی از اسامی معرفی شده طی نامه 374624 در تاریخ 13 آذر ماه 98 به مجتمع آبی موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی، می توانند به جدول زیر مراجعه نمایند.

لیست اسامی نیروهای موسسه تامین و پشتیبانی رضوی جهت معرفی به مجتمع آبی(آبان 98)

به اطلاع نیروهای موسسه تامین و پشتیبانی رضوی می رساند جهت آگاهی از اسامی معرفی شده طی نامه 325860 در تاریخ 11 آبان ماه 98 به مجتمع آبی موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی، می توانند به جدول زیر مراجعه نمایند.

لیست اسامی نیروهای موسسه تامین و پشتیبانی رضوی جهت معرفی به مجتمع آبی(مهر 98)

به اطلاع نیروهای موسسه تامین و پشتیبانی رضوی می رساند جهت آگاهی از اسامی معرفی شده طی نامه 287200 در تاریخ 11 مهرماه 98 به مجتمع آبی موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی، می توانند به جدول زیر مراجعه نمایند.

لیست اسامی نیروهای موسسه تامین و پشتیبانی رضوی جهت معرفی به مجتمع آبی(شهریور98)

به اطلاع نیروهای موسسه تامین و پشتیبانی رضوی می رساند جهت آگاهی از اسامی معرفی شده طی نامه 247088 در شهریورماه 98 به مجتمع آبی موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی، می توانند به جدول زیر مراجعه نمایند.

اخبــــار مرتبط